Till innehållet

Nya spelregler ska stärka arbetsgivare och anställda

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har förhandlat fram huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Riksdagen har också beslutat om en reformerad arbetsrätt. De nya avtalen och de nya reglerna börjar gälla den 1 oktober 2022.

Parterna tar ansvar

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att parterna tar ansvar för att i förhandlingar komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Som i alla förhandlingar har parterna olika utgångspunkter, intressen och behov, men när de väl är överens om helheten är lösningarna praktiska, verksamhetsnära och uthålliga. Parternas lösningar stöds därför vanligtvis också av de politiska partierna.

Utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd

De nya avtalen och reglerna innebär att den anställda, vid sidan om sitt anställningsskydd, får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat i form av ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Det stärker den anställdas ställning på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren får ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ökad förutsägbarhet och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl.

Förändrad svensk arbetsmarknad

Bakgrunden till huvudavtalen och de nya reglerna är att den svenska arbetsmarknaden har förändrats de senaste decennierna – och fortsätter förändras. Digitalisering och teknikutveckling ökar behoven av flexibilitet och omställningsförmåga på hela arbetsmarknaden.

Villkoren som parterna har förhandlat fram svarar väl mot utmaningarna på dagens arbetsmarknad och rustar arbetsgivare och anställda för framtiden.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.