Till innehållet

Nya möjligheter att kompetensutvecklas

Från den 1 oktober 2022 börjar ett nytt regelverk gälla som ger anställda förbättrade möjligheter att utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Nya möjligheter för anställda att studera

Förutom ett nytt offentligt omställningsstudiestöd, för studier från 1 januari 2023, tillkommer ett kompletterade kollektivavtalat studiestöd. Detta kompletterande stöd gäller för anställda i privat sektor som omfattas av de nya huvudavtalen som arbetsmarknadens parter tecknat.

Offentligt omställningsstudiestöd

Det offentliga omställningsstudiestödet omfattar hela arbetsmarknaden, men kräver att den anställda har arbetat i minst 8 år. Studiestödet består både av ett bidrag och ett lån. 

  • Bidraget ska ersätta 80 % av den minskade inkomsten – tak 25 000 kronor. Detta ger maximal ersättning på ca 20 000 kronor per månad.
  • Lån kan ge upp till ca 12 000 kronor per månad. 

Det är CSN som hanterar det nya offentliga omställningsstudiestödet. 

CSN: Nytt offentligt omställningsstudiestöd

Ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd

Förbättrade villkor för den som omfattas av nya huvudavtalen:

  • Ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd ger ersättning över taket för det nya offentliga studiestödets bidragsdel.
  • Kortvarigt studiestöd för den som vill studera kortare än en vecka.
  • Arbetare vars anställning upphör på grund av sjukdom kommer att omfattas av omställningsstöd. (Gäller redan för tjänstemän)
  • Avgångsbidrag/Avgångsersättning kommer även bli möjligt att få för anställda med tidsbegränsad anställning. 

Ersättning till arbetsgivare

De arbetsgivare som betalar en premie för kollektivavtalat omställningsstöd genom en omställningsorganisation kommer få rätt till ersättning enligt lag. 

  • Detta kommer att administreras av Fora i samverkan med Kammarkollegiet.
  • Ersättningen kommer uppgå till högst 0,15 % av lönesumman.
  • Endast företag som är anslutna till en omställningsorganisation som är registrerad hos Kammarkollegiet kommer få rätt att söka ersättning. Det gäller till exempel TRR, TSL och CIKO.

Nuvarande stöd fortsätter gälla

portfölj

Arbetsgivare

Försäkringarna du tecknat för dina anställda ger stöd vid en uppsägning. Du kan ta hjälp av vår checklista om det är aktuellt med uppsägning av anställda.

Arbetare

Arbetare

Redan genom nuvarande omställningsstöd får du hjälp att hitta nytt jobb eller att börja studera. Du kan dessutom få ett ekonomiskt stöd i form av ett engångsbelopp.

person framför dator

Tjänsteman

Redan genom nuvarande omställningsstöd får du hjälp att hitta nytt jobb eller att börja studera. Du kan dessutom få en ekonomisk ersättning som kompletterar a-kassan.

öppen dörr

Nya spelregler ska stärka arbetsgivare och anställda

Arbetsmarknadens parter Svenskt Näringsliv, LO och PTK har förhandlat fram huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Riksdagen har också beslutat om en reformerad arbetsrätt.

Parterna om det utökade stödet

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.