Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

Fullmakt för Avtalats rådgivningstjänst

Vi vill kunna ge dig rådgivning om ditt försäkringsskydd, därför hämtar vi in uppgifter om dina försäkringar enligt nedan fullmakt.
dokument

Härmed befullmäktigas Kollektivavtalsinformation Sverige AB, 559185-9052, att i egenskap av ombud, inhämta information om mitt försäkringsskydd avseende personförsäkringar, kollektivavtalade försäkringar och övriga försäkringar.

Fullmakten avser även rätt för ombudet att inhämta all den information som jag själv har rätt att få del av avseende premiepension, inkomstpension, garantipension och, i förekommande fall, allmän tilläggspension (ATP).

Denna fullmakt gäller tills vidare från utfärdandet och upphör att gälla omedelbart från dess återkallande. Återkallande av fullmakten sker på samma sätt som lämnande av fullmakten.

Fullmakten ger inte rätt att löpande hantera och administrera försäkringar, ingå nya avtal eller säga upp befintliga avtal.

Detta är en juridisk handling. När ni undertecknar denna fullmakt så ger ni ombudet som anges i fullmakten rätten att inhämta all information om era försäkringar.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.