Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

ITP 1

Om du är född 1979 eller senare har du ITP 1. Men på vissa företag har alla anställda ITP 1 – oavsett ålder. Din arbetsgivare betalar in pengar till din pension från och med att du fyller 25 år och fortsätter med det tills du fyller 65 år.
Staplade mynt

Så här funkar ITP 1

ITP 1 är en premiebestämd pension. Det betyder att din arbetsgivare betalar in en fastställd procentsats varje månad. Hur mycket du får ut i pension så småningom beror på vilka avgifter du betalar, hur pengarna växer och hur din lön förändras under arbetslivet. 

Just nu gäller de här procentsatserna: 

  • 4,5 % av bruttolönen upp till 42 625 kronor per månad.
  • 30 % av den delen av bruttolönen som överstiger 42 625 kronor per månad. 

Du börjar tjäna in ITP 1 från det du fyllt 25 år.

Placera dina pengar

När du har ITP 1 kan du själv styra över hur dina pensionspengar ska placeras och förvaltas, om du vill. Det är några saker du behöver veta: 

  • Hälften av pengarna behöver placeras i något som heter traditionell försäkring. I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina pengar placeras. En traditionell försäkring har lägre risk, och du är garanterad en viss pension. Du kan själv välja bland de upphandlade bolagen som erbjuder traditionell försäkring. 
  • För den andra halvan kan du välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Fondförsäkring innebär att du själv kan välja i vilka fonder pengarna ska placeras. Här kan du välja ett eller två av de upphandlade bolagen. I en fondförsäkring finns inga garantier utan värdet kan gå både upp och ner.

Du kan läsa mer hos Collectum om hur du gör för att placera dina pensionspengar.

Om du inte vill göra något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring i Alecta. Alecta har valts ut av parterna PTK och Svenskt Näringsliv för att ta hand om tjänstepensionen åt dig som av olika anledningar inte valt pensionsbolag. Förvalsalternativet innebär att pengarna placeras i en traditionell försäkring med låga avgifter och goda förutsättningar för bra avkastning - ett tryggt pensionssparande.

 

Du kan lägga till skydd för din familj

Du kan välja att lägga till extra skydd som ger din familj ersättning om du skulle dö. Det kallas efterlevandeskydd. Om du har ett efterlevandeskydd blir din ålderspension lägre.

  • Återbetalningsskydd - innebär att det aktuella värdet av dina ITP 1 pengar betalas ut till din familj vid ditt dödsfall.
  • Familjeskydd - innebär att din familj får ersättning med ett förutbestämt månadsbelopp i det antal år du valt, som längst 20 år.

Du kan läsa mer om dina valmöjligheter hos Collectum.

Flexpension eller deltidspension

Utöver insättningarna ovan kan det sättas in extra pengar till din tjänstepension eftersom vissa kollektivavtal innehåller regler om flexpension, eller deltidspension som det också kallas. Här kan du läsa mer om flexpension.

Löneväxling

Om din arbetsgivare erbjuder löneväxling har du en möjlighet att byta ut delar av din lön mot en förmån – till exempel extra pension. Här nedanför, bland frågor och svar, kan du läsa mer om vad löneväxling innebär.

Vanliga frågor och svar om ITP 1

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.