Till innehållet

Flexpension för tjänstemän

Du som har den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP kan också få flexpension, även kallad deltidspension. Flexpension är en form av kompletterande pensionspremie, vilket betyder att du får extra inbetalningar till din tjänstepension. Det här gäller inom vissa kollektivavtal.
Dubbelpil höger vänster

Vad är flexpension?

Flexpension eller deltidspension är en förmån i kollektivavtalet som arbetsgivare och fackförbund inom den privata sektorn kommit överens om. Det innebär att din arbetsgivare löpande betalar in extra pengar till din tjänstepension ITP. De extra pengarna ska fungera som en kompensation för att du kan få en lägre lön om du går ner i arbetstid de sista åren före pensionen. 

Om du har tjänstepensionen ITP 1 placeras pengarna i den lösning du har valt för din ITP 1. Om du har ITP 2 går pengarna till din valbara ITPK.  

Du får den extra inbetalningen från och med att du fyllt 25 år och fram till 65 år. 

Fråga din arbetsgivare eller ditt fackförbund om villkoren för flexpensionen eller deltidspensionen som gäller inom det avtalsområde du tillhör. 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.