Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Vad är det för schablon ni använder för att beräkna min allmänna pension?

Om du själv inte kan eller vill ange hur stor din allmänna pension är gör vi en schablonberäkning åt dig. Antagandet bygger på vilken lön du har i dag och när vi tror att du började jobba.
Resultatet när vi räknar med schablonen blir en ungefärlig uppskattning. Dina exakta värden hittar du i ditt orange kuvert från Pensionsmyndigheten eller på minpension.se