Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Vad är det för kompletterande försäkringsinformation som jag ska bidra med?

Om du har en sjukförsäkring, ett efterlevandeskydd eller en pensionsförsäkring i ett försäkringsbolag som vi inte hämtar uppgifter från behöver du själv lägga till den informationen under rådgivningen. Det är det vi menar när vi i användarvillkoren pratar om kompletterande försäkringsinformation.

I Avtalats rådgivningstjänst får du också fylla i andra uppgifter om dig själv, till exempel hur du bor, din arbetssituation, hur höga risker du är beredd att ta och hur ofta du vill se över dina placeringar. Du får också lämna uppgifter om din familjs inkomster och behov. Följ bara flödet i rådgivningstjänsten så framgår det vilka uppgifter du behöver fylla i.