Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Varför har min ITP-utbetalning upphört?

När du börjar ta ut din ITP väljer du under hur lång tid du vill ta ut tjänstepensionen. Som kortast kan du ta den under fem år (två år för ITPK) och som längst livet ut. Du kan inte ändra dig när du väl har börjat ta ut ITP och bestämt hur länge den ska räcka. Många av ITP-försäkringarna betalas ut under fem år om du inte väljer något annat. Om din utbetalning har upphört kan det bero på att femårsperioden är slut.