Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Varför har jag fått ett brev från Collectum om att göra ett ITP-val?

Om du har fått ett brev från Collectum om att göra ett pensionsval så är det för att du har tjänstepensionen ITP via din arbetsgivare.

I brevet står hur lång tid du har på dig att göra ditt val. Du kan göra ditt val genom att logga in på Mina sidor på Collectums webbplats. Du kan även gå till webbplatsen och skriva ut en blankett som du skickar till Collectum med posten. Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring i Alecta utan återbetalningsskydd.