Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Vad är Collectum?

Collectum är valcentral och knutpunkt för ITP. Det är dit din arbetsgivare anmäler att du har ITP. Från Collectum hämtar rådgivningstjänsten uppgifter om din lön och de uppgifter från andra försäkringsbolag som vi använder om dig. Det är från Collectum som du varje år får det röda kuvertet med årsbesked om din ITP.

Collectum är länken mellan tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna. Collectum ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum är fristående från alla försäkringsbolag och har inget vinstintresse.