Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Tjänstepension – vad är det?

Du har kanske sett en bild på pensionspyramiden. Den illustrerar de tre delarna i din pension.

Allmän pension
I basen på pensionspyramiden finns den allmänna pensionen. Du tjänar in allmän pension genom hela livet på all inkomst upp till 42 625 kronor per månad. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen är störst, och premiepensionen är en mindre del som du själv kan placera.

Tjänstepension
I mitten av pensionspyramiden finns tjänstepensionen, i ditt fall ITP. ITP kan bli en betydande del av din framtida pension. Ju mer du tjänar, desto större betydelse får tjänstepensionen. Tjänstepension är pension som din arbetsgivare betalar premier för. Tjänstepensionen kan ha sin grund i kollektivavtal eller i ett individuellt avtal mellan en arbetsgivare och en anställd.

Privat pensionssparande
Toppen av pensionspyramiden är ditt privata pensionssparande. Här kan du själv bestämma hur du vill utforma ditt sparande.

Läs mer: