Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Löneväxling – vad är det?

Löneväxling innebär att du byter ut en del av din lön mot någon förmån. När vi i rådgivningstjänsten pratar om löneväxling menar vi att du kommer överens med din arbetsgivare om att en del av din lön ska gå direkt till din tjänstepension, ITP.

Din arbetsgivare avgör om du får löneväxla och i så fall till vilka villkor – inom det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Därefter får du ta ställning om du vill löneväxla eller inte.

Varför ska jag löneväxla?
Löneväxling kan ge dig högre pension samtidigt som det inte kostar din arbetsgivare något extra. Det finns två anledningar till att du får högre pension när du löneväxlar. Den första är att mer pengar avsätts till din pension istället för att betalas ut som lön till dig. Den andra är att skatten på pension är lägre än arbetsgivaravgiften på lön. Det gör att det blir mer pengar till pensionen än det hade blivit om du hade fått pengarna som lön. Om du löneväxlar bör du komma överens med din arbetsgivare om att den mellanskillnaden ska gå till dig.

När lönar sig löneväxling?
Du bör bara löneväxla om din lön efter löneväxlingen är över 8,07 inkomstbasbelopp per år (cirka 45 113 kr i månaden 2021). Se till att löneväxlingen sker inom ITP, eftersom du då får betala lägre avgifter på ditt pensionskapital än om dina pensionspengar investeras på något annat sätt.

Finns det några nackdelar med att löneväxla?
När du löneväxlar blir din bruttolön lägre. Det innebär att din sjuklön om du blir sjuk blir lägre. En löneväxling innebär även att du får lägre ersättning från a-kassan om du blir arbetslös. Du behöver själv väga fördelar och nackdelar mot varandra innan du bestämmer dig för att löneväxla.

Löneväxling för dig som har ITP 1
Om du löneväxlar när du har ITP 1 rapporterar arbetsgivaren in din lön efter löneväxlingen, alltså ett lägre belopp än din tidigare lön. Därför behöver du komma överens med arbetsgivaren om att företaget fortsätter att betala in lika höga ITP-premier som före löneväxlingen. Annars bör du inte löneväxla.

Löneväxling för dig som har ITP 2
Om du löneväxlar när du har ITP 2 behöver du komma överens med arbetsgivaren om att företaget fortsätter att rapportera in den lön som du hade före löneväxlingen. Då beräknas din pension även i fortsättningen på det högre beloppet. Om din arbetsgivare istället rapporterar in lönen efter löneväxlingen bör du inte löneväxla.