Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

ITP 2 – vad är det?

Du har troligen tjänstepensionen ITP 2 om det här stämmer in på dig:

  • Du är tjänsteman i privat sektor
  • Du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal
  • Du är född 1978 eller tidigare

Du kan dock ha ITP 1 även om du är född efter 1978, eftersom vissa arbetsplatser helt har gått över till ITP 1.

I ITP 2 ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. Genom att göra ett ITPK-val kan du anpassa din tjänstepension till just dina behov.

ITP 2 tjänar du in från 28 års ålder
Du tjänar in ITP 2 från att du har fyllt 28 år. Din ITP 2 består av en förmånsbestämd del och en premiebestämd del, ITPK. Den större förmånsbestämda delen innebär att du får ut minst 10 procent av din slutlön när du går i pension. Den behöver du inte göra något åt. Den premiebestämda delen – din ITPK, som är två procent av din månadslön – kan du själv påverka genom ITPK-valet.

Du tjänar in ITP 2 mellan 28 och 65 år. För att få full ITP ska du jobba i 30 år. Om du fortsätter att jobba efter att du är 65 kan du komma överens med din arbetsgivare om att tjäna in ITP 1 istället.