Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

ITP 1 – vad är det?

Du har tjänstepensionen ITP 1 om det här stämmer in på dig:

  • Du är tjänsteman i privat sektor.
  • Du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal.
  • Du är född 1979 eller senare.

Du kan också ha ITP 1 om du är äldre, eftersom vissa arbetsplatser helt har gått över till ITP 1.

I ITP 1 ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. Genom att göra ett ITP 1-val kan du anpassa din tjänstepension till just dina behov.

ITP 1 tjänar du in från 25 års ålder
Du tjänar in ITP 1 från att du fyllt 25 år. Det är arbetsgivaren som betalar in premierna till din ITP 1. Ju mer du tjänar, desto mer sparas åt dig varje månad. Du bestämmer själv vilket bolag som ska ta hand om pengarna och hur de ska sparas. Det gör du genom ITP-valet.

Om du har ITP 1 betalar din arbetsgivare varje månad in 4,5 procent av din månadslön upp till 42 625 kronor  till din tjänstepension. Tjänar du mer betalar arbetsgivaren 30 procent på den överskjutande delen. Du tjänar in ITP 1 från att du är 25 år. Det normala är att arbetsgivaren slutar att betala för din tjänstepension när du fyller 65, men ni kan också komma överens om att inbetalningarna ska fortsätta.