Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Försäkringsskydd – vad menas med det?

När vi använder begreppet försäkringsskydd i Avtalat rådgivningstjänst menar vi alla de försäkringar som skyddar dig. Försäkringsskydd är ett vidare begrepp än försäkring. Till
exempel kan ditt sjukförsäkringsskydd bestå av flera olika sjukförsäkringar som skyddar dig om du blir sjuk.