Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Alternativ ITP – vad menas med det?

Om du har ITP 2 och tjänar över tio inkomstbasbelopp per år (682 000 kr år 2021) kan du komma överens med din arbetsgivare om att gå över till alternativ ITP. Det kallas för en tiotaggarslösning. Det innebär att du väljer bort delar av din ITP 2 och istället själv får placera dessa delar. På så sätt har du större möjligheter att påverka ditt pensionskapital.

Nackdelen med alternativ ITP är att du inte kan välja de försäkringar med låga avgifter som annars finns inom ITP 2. Det finns alltså en risk att du förlorar på att gå över till alternativ ITP.

Ta noga reda på om alternativ ITP passar dig eller om du hellre ska vara kvar i ITP 2. När du väl har valt alternativ ITP kan du nämligen inte gå tillbaka till att ha enbart ITP 2, om du inte byter arbetsgivare. Faktorer som påverkar om alternativ ITP passar dig är bland annat ålder, kön, förväntad löneutveckling, nuvarande och framtida familjesituation, vilka risker du är beredd att ta och hur ditt privata pensionssparande ser ut.