Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Vem behöver återbetalningsskydd?

Återbetalningsskydd ska du ha om du har familj, inte annars. För dig som har ITP 1 innebär återbetalningsskyddet att din familj får din ITP om du dör innan hela pensionen har betalats ut till dig. För dig som har ITP 2 får familjen din ITPK i den situationen. 

Återbetalningsskyddet betalas i första hand ut till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn. Du kan ändra ordningen på förmånstagarna eller välja andra förmånstagare, till exempel en tidigare partner, fosterbarn eller styvbarn.

Har du fått rådet att lägga till återbetalningsskydd?
Om du har fått rådet att lägga till återbetalningsskydd beror det på att du har familj som kan få din ITP om du dör.

Har du fått rådet att ta bort återbetalningsskyddet?
Om du har fått rådet att ta bort återbetalningsskyddet beror det oftast på att du inte har familj. Det kan också bero på att din familj inte har behov av återbetalningsskyddet. Eftersom återbetalningsskyddet gör att din ITP blir lägre finns det ingen anledning att ha det om din familj inte behöver det.