Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Varför rekommenderar ni ett högre efterlevandeskydd än min familj behöver?

När du går igenom rådgivningen för efterlevandeskydd kan du få rådet att teckna ett skydd där din familj får högre ersättning än vad de egentligen behöver. Du ser då en graf där staplarna som visar ersättningen är högre än linjen som markerar din familjs behov.

Anledningen till att vi rekommenderar ett skydd som är högre än vad din familj behöver är att det ska finnas marginaler. Vi vill hellre att du är överförsäkrad än att din familj riskerar att ha för lite pengar. Dessutom består våra rekommendationer ofta av flera olika försäkringar, och när vi kombinerar dem blir försäkringsskyddet inte exakt lika stort som behovet.