Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Vad är en hälsodeklaration?

En hälsodeklaration innebär att du får svara på frågor om din hälsa. Du får fylla i dina personuppgifter och berätta om eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar. Syftet med hälsodeklarationen är att avgöra om du kan teckna en viss försäkring eller inte. Vissa försäkringar kan du nämligen inte teckna om du har en viss sjukdom eller symptom.

Det är viktigt att du svarar sanningsenligt på alla frågor i hälsodeklarationen, även om det kan verka som om en fråga inte är relevant. Om du blir sjuk kommer försäkringsbolaget att kontrollera din sjukdomshistoria. Om det då saknas uppgifter om någon tidigare sjukdom så kan du gå miste om ersättning från försäkringen.