Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Hur resonerar ni när ni ger råd om efterlevandeskydd?

Rådgivningen om efterlevandeskydd utgår från att om du har en familj som är beroende av din inkomst, under en övergångsperiod, ska de behålla ungefär samma ekonomiska levnadsstandard om du dör. 

Engångsbelopp och löpande ersättning

Vi räknar med att din familj behöver dels ett engångsbelopp som ska täcka din del av era gemensamma lån, dels löpande ersättning för att täcka ditt bidrag till familjens inkomst varje månad.

Olika typer av ekonomiskt skydd – men bara för dig som har familj

Du kan skydda din familj på flera olika sätt:

  • Familjeskydd och återbetalningsskydd i din ITP
  • Grupplivförsäkringar via din arbetsgivare eller ditt fackförbund
  • Privat livförsäkring

Du som är ensamstående utan barn eller har äldre barn tjänar på att välja bort familjeskydd och återbetalningsskydd. På så sätt blir din pension högre.