Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Fungerar Avtalats rådgivningstjänst i mobiltelefonen?

Ja, Avtalats rådgivningstjänst fungerar i mobiltelefonen, men själva rådgivningen gör du bäst på en dator eller en liggande surfplatta. Det innebär att du kan använda din mobil för att läsa bakgrundsinformationen och för att logga in och starta hämtningen av försäkringsuppgifter. Rådgivningsdelen, som du kommer till därefter, är däremot inte anpassad för mobiltelefoner.