Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Vilka alternativ finns om jag vill pensionsspara privat?

Om du väljer att spara privat till din pension finns det olika möjligheter. Två vanliga alternativ är investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

Investeringssparkonto
I ett investeringssparkonto (ISK) sparar du i fonder, aktier eller andra värdepapper. Du betalar ingen skatt när du säljer fondandelar eller aktier med vinst. I stället betalar du varje år en skatt som beror på hur mycket du har på kontot. Om du sparar i ett investeringssparkonto kan du även ta ut dina pengar innan du går i pension – utan att behöva skatta för det.

Kapitalförsäkring
I en kapitalförsäkring investerar du pengar via ett försäkringsbolag. Du kan välja mellan

  • fondförsäkring, där du sparar i fonder
  • depåförsäkring, där du kan spara i till exempel aktier, obligationer eller fonder
  • traditionell försäkring, där försäkringsbolaget placerar pengarna
  • I en kapitalförsäkring binder du ofta ditt sparande under en viss tid, till exempel fem år

Andra sätt att spara till din pension
Det finns även andra sätt att spara till din pension, till exempel ett bankkonto, fonder, värdepapper, eller genom att amortera på ett bostadslån. Läs på om de olika alternativen och välj det som passar dig bäst.

Tidigare fanns möjligheten att spara i ett pensionssparande där du fick göra skatteavdrag för dina insättningar. Från och med år 2016 finns inte den möjligheten. Därför rekommenderar vi att du väljer ett annat sätt att spara till din pension.

Läs mer:
Vad är ålderspension?
Konsumenternas om olika investeringar