Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Ursprunglig ITPK – vad menas med det?

Du som har ITP 2 har en del av din ITP som kallas ITPK. Tidigare hamnade den delen av kapitalet automatiskt i en försäkring hos Alecta där värdeökningen var låg. I dag ger din ITP bättre möjligheter till avkastning. Att ha pengar i ursprunglig ITPK är inte en bra idé eftersom avkastningen fortfarande är låg. Därför rekommenderar vi att du flyttar de pengarna.

Vi rekommenderar att du väljer en traditionell försäkring om flytten av ditt kapital innebär en betydande engångsinsättning i en ny försäkring. Detta är särskilt viktigt om du har nära till pensionen, eftersom en fondförsäkring kan sjunka i värde på kort sikt.