Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Traditionell förvaltning – vad menas med det?

Traditionell förvaltning innebär att försäkringsbolaget som förvaltar pengarna bestämmer hur pengarna placeras. Bolaget placerar i till exempel aktier eller fastigheter. Du är garanterad att få tillbaka premierna minus skatter och avkastning.

Motsatsen till traditionell förvaltning är fondförvaltning.