Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Hur resonerar ni när ni ger råd om ålderspension?

Du påverkar din pension genom att välja hur ditt pensionskapital ska placeras. Du som har ITP 1 kan placera hela kapitalet själv (minst hälften ska placeras i traditionell försäkring). Har du ITP 2 placerar du din ITPK.

Vi räknar ut hur stora risker du bör ta

Avtalats Rådgivningstjänst tar fram en riskprofil åt dig. Din riskprofil handlar om vilka risker som du vill och bör ta beroende på hur din situation ser ut i dag. Du får svara på frågor om hur du bor, vad du har för arbetssituation, hur du vill göra investeringar, hur riskbenägen du är och hur ofta du vill se över dina placeringar. Utifrån det bedömer vi hur du ska fördela ditt pensionssparande mellan placeringar med hög och låg risk.

Vi tar hänsyn till hur aktiv du är

Du får också svara på frågan om hur aktiv du vill vara, det vill säga hur ofta du är beredd att se över placeringen av ditt pensionskapital. Om du väljer en låg aktivitetsnivå tittar vi bara på placeringar med inbyggda garantier, till exempel att du minst kommer att få tillbaka pengarna när du går i pension. Om du väljer en hög aktivitetsnivå tittar vi även på placeringar utan garantier.

Du får råd utifrån din situation

Därefter får du råd om hur du ska placera ditt pensionskapital. Råden bygger på att en viss del av pengarna ska placeras på ett sätt som ger ränta och en viss del i aktier. Den andel som ska placeras i aktier kommer att fördelas över olika geografiska regioner. Om vi bedömer två alternativ som likvärdiga utifrån din riskprofil och din aktivitetsnivå väljer vi alternativet med lägst avgift.