Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Hur påverkas råden i tjänsten vid börsoro?

De råd som vi ger i tjänsten utgår från dig, dina behov och vilken risk du kan ta. Råden tar bland annat hänsyn till hur gammal du är och hur din nuvarande ekonomi ser ut. Råden är framtagna utifrån vedertagna analyser hur finansmarknaden fungerar på lång sikt och inte utifrån rörelser på marknaden.