Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Varför får jag mindre pengar efter det första året och sedan mer igen om jag är sjuk en längre tid?

Dag 15–90 får du högre ersättning än senare, eftersom du både får sjuklön från din arbetsgivare och sjuklön från Försäkringskassan. Därför får du i snitt en högre ersättning under det första året än vad du får efter ett år.

Om Försäkringskassan bedömer att din sjukdom är bestående kan du få sjuk- eller aktivitetsersättning. Då får du ersättning från Försäkringskassan samtidigt som du får sjukpension från Alecta. Tillsammans kan de två ersättningarna bli mer än du hade tidigare.