Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Sjuklön – vad är det?

Sjuklön får du från din arbetsgivare. Sjuklönen ger dig 80 procent av din lön de första 14 kalenderdagarna varje gång du blir sjuk. Den första sjukveckan dras också ett karensavdrag av på din lön. Det utgör 20% av en vanlig veckas lön och ersätter det som tidigare hette karensdag.

Sjuklönen kompletterar Försäkringskassans sjukpenning
Från och med dag 15 kan sjuklönen från din arbetsgivare komplettera sjukpenningen från Försäkringskassan, så att du sammanlagt får upp till 90 procent av din lön. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du får sjuklön.