Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Hur resonerar ni när ni ger råd om ersättning vid sjukdom?

Syftet med sjukförsäkringsdelen i Avtalats Rådgivningstjänst är att du ska bli medveten om

  • vilket sjukförsäkringsskydd du har
  • hur din ekonomi påverkas om du blir långvarigt sjukskriven
  • vad du kan göra för att påverka skyddet.

När du har gått igenom rådgivningen ska du kunna fatta välgrundade beslut om ditt sjukförsäkringsskydd. Råden utgår från din och din familjs ekonomi och den ersättning du får om du blir sjuk i dag. Du och din familj ska ha en fungerande ekonomi om du blir sjuk, men också medan du är frisk och arbetar som vanligt. Om dina försäkringar inte räcker kan du få råd om att spara till en buffert eller att komplettera dina försäkringar med en gruppsjukförsäkring eller en privat sjukförsäkring.