Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Kundtjänst

Kontakta oss med frågor om tjänsten

Vi ger ingen rådgivning över telefon eller mejl, men vi besvarar gärna på frågor om rådgivningstjänsten. Säkerställ gärna att du inte anger känsliga uppgifter i onödan när du kontaktar oss.

010-383 40 34 Öppet vardagar: 08:30-16:30

Har du frågor eller synpunkter?

Säkerställ gärna att du inte anger känsliga uppgifter i onödan när du kontaktar oss.

Välj ärende

Vanliga frågor och svar

 • Ålderspension – vad är det?

  Ålderspension är den pension som du får när du slutar jobba och går i pension, helt eller delvis.

  Ålderspensionen består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Allmän pension får alla. Tjänstepension är i ditt fall ITP, men det finns även andra lösningar för tjänstepension. Det privata pensionssparandet ansvarar du själv för.

 • Hur påverkas råden i tjänsten vid börsoro?

  De råd som vi ger i tjänsten utgår från dig, dina behov och vilken risk du kan ta. Råden tar bland annat hänsyn till hur gammal du är och hur din nuvarande ekonomi ser ut. Råden är framtagna utifrån vedertagna analyser hur finansmarknaden fungerar på lång sikt och inte utifrån rörelser på marknaden.

 • Hur resonerar ni när ni ger råd om ålderspension?

  Du påverkar din pension genom att välja hur ditt pensionskapital ska placeras. Du som har ITP 1 kan placera hela kapitalet själv (minst hälften ska placeras i traditionell försäkring). Har du ITP 2 placerar du din ITPK.

  Vi räknar ut hur stora risker du bör ta

  Avtalats Rådgivningstjänst tar fram en riskprofil åt dig. Din riskprofil handlar om vilka risker som du vill och bör ta beroende på hur din situation ser ut i dag. Du får svara på frågor om hur du bor, vad du har för arbetssituation, hur du vill göra investeringar, hur riskbenägen du är och hur ofta du vill se över dina placeringar. Utifrån det bedömer vi hur du ska fördela ditt pensionssparande mellan placeringar med hög och låg risk.

  Vi tar hänsyn till hur aktiv du är

  Du får också svara på frågan om hur aktiv du vill vara, det vill säga hur ofta du är beredd att se över placeringen av ditt pensionskapital. Om du väljer en låg aktivitetsnivå tittar vi bara på placeringar med inbyggda garantier, till exempel att du minst kommer att få tillbaka pengarna när du går i pension. Om du väljer en hög aktivitetsnivå tittar vi även på placeringar utan garantier.

  Du får råd utifrån din situation

  Därefter får du råd om hur du ska placera ditt pensionskapital. Råden bygger på att en viss del av pengarna ska placeras på ett sätt som ger ränta och en viss del i aktier. Den andel som ska placeras i aktier kommer att fördelas över olika geografiska regioner. Om vi bedömer två alternativ som likvärdiga utifrån din riskprofil och din aktivitetsnivå väljer vi alternativet med lägst avgift.

 • Traditionell förvaltning – vad menas med det?

  Traditionell förvaltning innebär att försäkringsbolaget som förvaltar pengarna bestämmer hur pengarna placeras. Bolaget placerar i till exempel aktier eller fastigheter. Du är garanterad att få tillbaka premierna minus skatter och avkastning.

  Motsatsen till traditionell förvaltning är fondförvaltning.

 • Vad menas med slutbetalning?

  Slutbetalning gäller dig som har ITP 2. När du har jobbat tills du är 62 år och en månad kan du få din pension slutbetalad. Det innebär att resten av dina pensionspremier betalas in så att du får samma pension som om du hade arbetat till 65 års ålder.

  Pengarna till slutbetalningen har lagts undan under hela ditt arbetsliv, så man kan säga att din eller dina arbetsgivare redan har betalat för den.

 • Ursprunglig ITPK – vad menas med det?

  Du som har ITP 2 har en del av din ITP som kallas ITPK. Tidigare hamnade den delen av kapitalet automatiskt i en försäkring hos Alecta där värdeökningen var låg. I dag ger din ITP bättre möjligheter till avkastning. Att ha pengar i ursprunglig ITPK är inte en bra idé eftersom avkastningen fortfarande är låg. Därför rekommenderar vi att du flyttar de pengarna.

  Vi rekommenderar att du väljer en traditionell försäkring om flytten av ditt kapital innebär en betydande engångsinsättning i en ny försäkring. Detta är särskilt viktigt om du har nära till pensionen, eftersom en fondförsäkring kan sjunka i värde på kort sikt.

 • Vad är en blandfond?

  En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper.

  Läs mer: Vad menas med räntebärande papper?

 • Vad är en räntefond?

  En räntefond är en fond som bara består av räntebärande värdepapper, till exempel obligationer.

  Läs mer: Vad menas med räntebärande papper?

 • Vad menas med räntebärande papper?

  Den som har räntebärande papper lånar ut pengar – till staten, en kommun eller ett stort företag – under en förutbestämd tidsperiod och får en bestämd ränta på pengarna under tiden. Exempel på räntebärande papper är obligationer.

  Att spara i räntebärande papper innebär en mindre risk än att spara i aktier eller fonder.

 • Vad är en fond?

  En fond är en samling av värdepapper, till exempel aktier eller obligationer.

 • Vad är förvaltningsavgifter?

  Förvaltningsavgift är den avgift du varje år betalar till det bolag som förvaltar ditt kapital. Vi rekommenderar att du väljer sparformer med låga förvaltningsavgifter. En liten procentuell skillnad i förvaltningsavgift kan göra stor skillnad på ditt försäkringskapital – särskilt om kapitalet är stort.

 • Vad är avkastning?

  Avkastning är hur pengar ändrar värde från en tidpunkt till en annan. När vi talar om avkastning i Avtalats Rådgivningstjänst menar vi hur mycket ditt pensionskapital ökar i värde. Avkastning används ofta synonymt med vinst eller ränta.

 • Var får jag ett intyg så att jag kan utnyttja pensionärsrabatter?

  Om du har fyllt 65 år räcker det oftast med att du visar legitimation för att få pensionärsrabatt. Om du har tagit ut pension tidigare än vid 65 år, eller om du ändå behöver ett intyg, beställer du det från Pensionsmyndigheten.

 • Min pensionsutbetalning var högre än vanligt förra månaden, hur kommer det sig?

  Vi ber dig kontakta den som betalar ut din pension för att få svar på din fråga. Avtalat kan inte svara på några frågor om pensionsutbetalningar.

 • Hur mycket påverkas min pension av att jag slutar jobba i förtid?

  minpension.se kan du göra en pensionsprognos. Där kan du även se hur din pension varierar beroende på när du väljer att gå i pension.

  Om du planerar att gå i pension inom en snar framtid kan du även ta kontakt med Alecta för att få råd om din ITP och Pensionsmyndigheten för att få råd om din allmänna pension. De kan ge dig ett mer exakt besked än beräkningen du gör på minpension.se. Du kan också få mer information från de försäkringsbolag där du har valt att placera din ITP.

 • Hur stor blir min pension?

  minpension.se kan du göra en pensionsprognos. Där kan du även se hur din pension påverkas av när du väljer att gå i pension.

 • Kan jag få ut min pension även om jag bor utomlands?

  Ja. Pensionsmyndigheten har hand om utbetalningar av pension, både den allmänna pensionen och pension från utlandet. Kontakta dem för att få reda på hur du ska få ut din pension. Om din fråga gäller tjänstepensionen ITP kontaktar du istället de försäkringsbolag som du har valt.

  Läs mer:
  Avtalat.se - utomlands
  För dig som bor utanför Sverige

 • Hur får jag ut pension från perioder när jag har arbetat utomlands?

  Pensionsmyndigheten har hand om utbetalningar av pension, både den allmänna pensionen och pension från utlandet. Kontakta dem för att få reda på hur du ska få ut din pension.

  När du arbetar utomlands är det inte säkert att du tjänar in pension i Sverige. Därför behöver du själv ta reda på vad som gäller i det land där du arbetar.

  Läs mer:
  Avtalat.se - utomlands

 • Vilka alternativ finns om jag vill pensionsspara privat?

  Om du väljer att spara privat till din pension finns det olika möjligheter. Två vanliga alternativ är investeringssparkonto och kapitalförsäkring.

  Investeringssparkonto
  I ett investeringssparkonto (ISK) sparar du i fonder, aktier eller andra värdepapper. Du betalar ingen skatt när du säljer fondandelar eller aktier med vinst. I stället betalar du varje år en skatt som beror på hur mycket du har på kontot. Om du sparar i ett investeringssparkonto kan du även ta ut dina pengar innan du går i pension – utan att behöva skatta för det.

  Kapitalförsäkring
  I en kapitalförsäkring investerar du pengar via ett försäkringsbolag. Du kan välja mellan

  • fondförsäkring, där du sparar i fonder
  • depåförsäkring, där du kan spara i till exempel aktier, obligationer eller fonder
  • traditionell försäkring, där försäkringsbolaget placerar pengarna
  • I en kapitalförsäkring binder du ofta ditt sparande under en viss tid, till exempel fem år

  Andra sätt att spara till din pension
  Det finns även andra sätt att spara till din pension, till exempel ett bankkonto, fonder, värdepapper, eller genom att amortera på ett bostadslån. Läs på om de olika alternativen och välj det som passar dig bäst.

  Tidigare fanns möjligheten att spara i ett pensionssparande där du fick göra skatteavdrag för dina insättningar. Från och med år 2016 finns inte den möjligheten. Därför rekommenderar vi att du väljer ett annat sätt att spara till din pension.

  Läs mer:
  Vad är ålderspension?
  Konsumenternas om olika investeringar

 • Traditionell försäkring – vad menas med det?

  I en traditionell försäkring bestämmer försäkringsbolaget hur dina premier placeras. Bolaget placerar i till exempel aktier eller fastigheter och sköter förvaltningen. Du är garanterad att få tillbaka premierna minus skatter och avgifter.

  Motsatsen till traditionell försäkring är fondförsäkring.

 • Vad menar ni när ni i rådgivningen för ålderspension pratar om min aktivitetsnivå?

  Med aktivitetsnivå menar vi hur ofta du kommer att se över dina placeringar. Vi skiljer mellan mer aktiva personer, som ser över sina placeringar vartannat år eller oftare, och mindre aktiva personer, som ser över sina placeringar vart tredje år eller mer sällan.

 • Vad menar ni när ni i rådgivningen för ålderspension pratar om min riskprofil?

  Din riskprofil handlar om vilka risker som du vill och bör ta beroende på hur din situation ser ut i dag. Rådgivningstjänsten räknar ut din riskprofil med hjälp av hur du svarar på frågorna i guiden om ålderspension: hur du bor, vad du har för arbetssituation, hur du vill göra investeringar, hur riskbenägen du är och hur ofta du vill se över dina placeringar.

 • Premiepensionsfonder – vad är det?

  Premiepensionen är en del av din allmänna pension. Den förvaltas i fonder som kallas premiepensionsfonder (tidigare PPM-fonder). Du väljer själv vilka fonder du vill placera pengarna i. Om du inte gör något val placeras pengarna i det statliga alternativet AP7 Såfa. Det är ett bra alternativ om du inte vill vara så aktiv i ditt fondsparande.

 • Hur avslutar jag min pensionsförsäkring?

  Om du har en pensionsförsäkring som du vill avsluta kontaktar du det försäkringsbolag där du har tecknat försäkringen. Rådgivningstjänsten säljer inga försäkringar utan ger råd om din tjänstepension ITP.

 • Hur mycket tjänar jag på att följa era placeringsråd?

  Din tjänstepension påverkas av avgifterna. Ju högre avgifter, desto lägre tjänstepension. Det vet vi. Den framtida avkastningen däremot, den kan vi bara sia om. Råden i Avtalats rådgivningstjänst bygger på de faktorer vi känner till: avgifterna, din situation och hur riskbenägen du är. Vi kan inte ge några garantier för att din ekonomi kommer att bli bättre för att du följer råden i Avtalats rådgivningstjänst.

  Oavsett vilka val du gör är det bra för din framtida ekonomi att du har ITP. Var noga med att inte välja ett högriskalternativ om du inte är beredd att ta risker.

 • När ska jag ta ut min pension?

  Avtalats rådgivningstjänst ger inga råd om hur du ska ta ut din pension. För råd om det kan du använda minpension.se. Du kan också kontakta det eller de försäkringsbolag där du har din pensionsförsäkring.