Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Kundtjänst

Kontakta oss med frågor om tjänsten

Vi ger ingen rådgivning över telefon eller mejl, men vi besvarar gärna på frågor om rådgivningstjänsten. Säkerställ gärna att du inte anger känsliga uppgifter i onödan när du kontaktar oss.

010-383 40 34 Öppet vardagar: 08:30-16:30

Har du frågor eller synpunkter?

Säkerställ gärna att du inte anger känsliga uppgifter i onödan när du kontaktar oss.

Välj ärende

Vanliga frågor och svar

 • Karens - vad är det?

  Karens innebär att det finns en väntetid innan något händer, till exempel innan du får pengar från en försäkring. En sjukförsäkring kan exempel ha en period på ett år när du inte får någon ersättning. Ju längre karens, desto billigare bör försäkringen vara.

 • Vad menas med bestående sjukdom?

  När vi pratar om bestående sjukdom menar vi att du får ersättning från Försäkringskassan i form av sjuk- eller aktivitetsersättning. Då har du redan fått sjukpenning från Försäkringskassan under en period. Sedan har de antingen gjort bedömningen att du troligen inte kommer att kunna jobba heltid på minst ett år – om du är under 30 år; då får du aktivitetsersättning – eller att du troligen aldrig kommer att kunna jobba heltid igen – om du är över 30 år; då får du sjukersättning.

  Läs mer:

  Försäkringskassan: stadigvarande sjukdom

  Försäkringskassan: sjuk minst ett år

 • Sjukförsäkring – vad är det?

  En sjukförsäkring är en försäkring som ger dig pengar om du inte kan arbeta på grund av en sjukdom eller en skada. I din ITP ingår en sjukförsäkring. I Avtalats rådgivningstjänst får du svar på om du är tillräckligt försäkrad om du skulle bli sjuk, eller om du behöver komplettera med en privat sjukförsäkring eller spara ihop en buffert.

 • Gruppsjukförsäkring – vad är det?

  En gruppsjukförsäkring är en sjukförsäkring som du kan teckna via din arbetsgivare eller ditt fackförbund.

 • Vad är sjuk- eller aktivitetsersättning?

  Sjuk- eller aktivitetsersättning kan du få från Försäkringskassan om du har haft sjukpenning under en längre tid och är sjukskriven på minst 25 procent. Sjukersättning får du om det inte är troligt att du kommer att kunna jobba heltid igen. Aktivitetsersättning får du om du är under 30 år och det inte är troligt att du kommer att kunna jobba heltid på minst ett år. Aktivitetsersättningen är tidsbegränsad och du kan få den för högst tre år i taget.

 • Sjukpension – vad är det?

  I din ITP ingår sjukpension som innebär att du kan få ersättning om du är sjuk längre än 90 dagar i följd – eller mer än 105 kalenderdagar under ett år. För att få ITP:s sjukpension behöver du vara sjukskriven på minst 25 procent, få ersättning från Försäkringskassan och vara över 18 år.

  Tidigare fanns det även en ersättning som Försäkringskassan betalade ut som hette sjukpension men den heter numera sjukersättning.

 • Sjuklön – vad är det?

  Sjuklön får du från din arbetsgivare. Sjuklönen ger dig 80 procent av din lön de första 14 kalenderdagarna varje gång du blir sjuk. Den första sjukveckan dras också ett karensavdrag av på din lön. Det utgör 20% av en vanlig veckas lön och ersätter det som tidigare hette karensdag.

  Sjuklönen kompletterar Försäkringskassans sjukpenning
  Från och med dag 15 kan sjuklönen från din arbetsgivare komplettera sjukpenningen från Försäkringskassan, så att du sammanlagt får upp till 90 procent av din lön. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du får sjuklön.

 • Sjukpenning – vad är det?

  Sjukpenning kan du få från Försäkringskassan från och med dag 15 när du är sjukskriven. Din arbetsgivare ska sjukanmäla dig när du har varit sjuk i 14 dagar. Sedan behöver du ansöka om sjukpenning. För att få sjukpenning behöver Försäkringskassan få ett intyg på att du är sjuk eller skadad. Du kan oftast inte få sjukpenning under längre tid än 914 dagar.

 • Varför får jag mindre pengar efter det första året och sedan mer igen om jag är sjuk en längre tid?

  Dag 15–90 får du högre ersättning än senare, eftersom du både får sjuklön från din arbetsgivare och sjuklön från Försäkringskassan. Därför får du i snitt en högre ersättning under det första året än vad du får efter ett år.

  Om Försäkringskassan bedömer att din sjukdom är bestående kan du få sjuk- eller aktivitetsersättning. Då får du ersättning från Försäkringskassan samtidigt som du får sjukpension från Alecta. Tillsammans kan de två ersättningarna bli mer än du hade tidigare.

 • Hur resonerar ni när ni ger råd om ersättning vid sjukdom?

  Syftet med sjukförsäkringsdelen i Avtalats Rådgivningstjänst är att du ska bli medveten om

  • vilket sjukförsäkringsskydd du har
  • hur din ekonomi påverkas om du blir långvarigt sjukskriven
  • vad du kan göra för att påverka skyddet.

  När du har gått igenom rådgivningen ska du kunna fatta välgrundade beslut om ditt sjukförsäkringsskydd. Råden utgår från din och din familjs ekonomi och den ersättning du får om du blir sjuk i dag. Du och din familj ska ha en fungerande ekonomi om du blir sjuk, men också medan du är frisk och arbetar som vanligt. Om dina försäkringar inte räcker kan du få råd om att spara till en buffert eller att komplettera dina försäkringar med en gruppsjukförsäkring eller en privat sjukförsäkring.