Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Kundtjänst

Kontakta oss med frågor om tjänsten

Vi ger ingen rådgivning över telefon eller mejl, men vi besvarar gärna på frågor om rådgivningstjänsten. Säkerställ gärna att du inte anger känsliga uppgifter i onödan när du kontaktar oss.

010-383 40 34 Öppet vardagar: 08:30-16:30

Har du frågor eller synpunkter?

Säkerställ gärna att du inte anger känsliga uppgifter i onödan när du kontaktar oss.

Välj ärende

Vanliga frågor och svar

 • Löneväxling – vad är det?

  Löneväxling innebär att du byter ut en del av din lön mot någon förmån. När vi i rådgivningstjänsten pratar om löneväxling menar vi att du kommer överens med din arbetsgivare om att en del av din lön ska gå direkt till din tjänstepension, ITP.

  Din arbetsgivare avgör om du får löneväxla och i så fall till vilka villkor – inom det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Därefter får du ta ställning om du vill löneväxla eller inte.

  Varför ska jag löneväxla?
  Löneväxling kan ge dig högre pension samtidigt som det inte kostar din arbetsgivare något extra. Det finns två anledningar till att du får högre pension när du löneväxlar. Den första är att mer pengar avsätts till din pension istället för att betalas ut som lön till dig. Den andra är att skatten på pension är lägre än arbetsgivaravgiften på lön. Det gör att det blir mer pengar till pensionen än det hade blivit om du hade fått pengarna som lön. Om du löneväxlar bör du komma överens med din arbetsgivare om att den mellanskillnaden ska gå till dig.

  När lönar sig löneväxling?
  Du bör bara löneväxla om din lön efter löneväxlingen är över 8,07 inkomstbasbelopp per år (cirka 45 113 kr i månaden 2021). Se till att löneväxlingen sker inom ITP, eftersom du då får betala lägre avgifter på ditt pensionskapital än om dina pensionspengar investeras på något annat sätt.

  Finns det några nackdelar med att löneväxla?
  När du löneväxlar blir din bruttolön lägre. Det innebär att din sjuklön om du blir sjuk blir lägre. En löneväxling innebär även att du får lägre ersättning från a-kassan om du blir arbetslös. Du behöver själv väga fördelar och nackdelar mot varandra innan du bestämmer dig för att löneväxla.

  Löneväxling för dig som har ITP 1
  Om du löneväxlar när du har ITP 1 rapporterar arbetsgivaren in din lön efter löneväxlingen, alltså ett lägre belopp än din tidigare lön. Därför behöver du komma överens med arbetsgivaren om att företaget fortsätter att betala in lika höga ITP-premier som före löneväxlingen. Annars bör du inte löneväxla.

  Löneväxling för dig som har ITP 2
  Om du löneväxlar när du har ITP 2 behöver du komma överens med arbetsgivaren om att företaget fortsätter att rapportera in den lön som du hade före löneväxlingen. Då beräknas din pension även i fortsättningen på det högre beloppet. Om din arbetsgivare istället rapporterar in lönen efter löneväxlingen bör du inte löneväxla.

 • Alternativ ITP – vad menas med det?

  Om du har ITP 2 och tjänar över tio inkomstbasbelopp per år (682 000 kr år 2021) kan du komma överens med din arbetsgivare om att gå över till alternativ ITP. Det kallas för en tiotaggarslösning. Det innebär att du väljer bort delar av din ITP 2 och istället själv får placera dessa delar. På så sätt har du större möjligheter att påverka ditt pensionskapital.

  Nackdelen med alternativ ITP är att du inte kan välja de försäkringar med låga avgifter som annars finns inom ITP 2. Det finns alltså en risk att du förlorar på att gå över till alternativ ITP.

  Ta noga reda på om alternativ ITP passar dig eller om du hellre ska vara kvar i ITP 2. När du väl har valt alternativ ITP kan du nämligen inte gå tillbaka till att ha enbart ITP 2, om du inte byter arbetsgivare. Faktorer som påverkar om alternativ ITP passar dig är bland annat ålder, kön, förväntad löneutveckling, nuvarande och framtida familjesituation, vilka risker du är beredd att ta och hur ditt privata pensionssparande ser ut.

 • Försäkringsskydd – vad menas med det?

  När vi använder begreppet försäkringsskydd i Avtalat rådgivningstjänst menar vi alla de försäkringar som skyddar dig. Försäkringsskydd är ett vidare begrepp än försäkring. Till
  exempel kan ditt sjukförsäkringsskydd bestå av flera olika sjukförsäkringar som skyddar dig om du blir sjuk.

 • Grupplivförsäkring – vad är det?

  En grupplivförsäkring är en livförsäkring som du har via din arbetsgivare eller ditt fackförbund. Ett exempel är tjänstegrupplivförsäkringen TGL.

  Läs mer:
  Tjänstegrupplivförsäkring – vad är det?

 • Förvaltning – vad är det?

  När du väljer ett försäkringsbolag så förvaltar bolaget dina pengar. Det försäkringsbolag du väljer har till huvuduppgift att få dina pengar att växa.

  Inom pensionssparande finns det två typer av förvaltning: traditionell förvaltning och fondförvaltning. Om du väljer traditionell förvaltning har du en trygghet i form av en garanti, som kan se ut på olika sätt. Du kan till exempel vara garanterad att få tillbaka det kapital du har satt in. Traditionell förvaltning är en blandning av aktier, räntebärande papper och fastigheter.

  Fondförvaltning innebär en högre risk, eftersom du inte har någon garanti. Avkastningen kan bli högre eller lägre än i traditionell förvaltning. Du bestämmer själv vilka fonder du vill placera i och hur hög risk du vill ta. Om du väljer att placera pengarna i aktier tar du en högre risk än om du väljer till exempel räntefonder.

 • Kollektivavtal – vad är det?

  Ett kollektivavtal är ett avtal mellan facket och din arbetsgivare om löner och andra anställningsvillkor, till exempel pensioner och försäkringar.

 • Tjänsteman – vad menas med det?

  Orsaken till att man skiljer mellan tjänstemän och arbetare är att de har olika avtal, bland annat för pension och försäkringar. Som privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har du tjänstepensionen ITP.

 • Omställning – vad är det?

  Omställning är förändringar i en organisation. Ofta innebär det att medarbetare behöver sägas upp.

  En av PTK:s uppgifter är att stötta tjänstemän som blir eller riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Därför har PTK tecknat ett omställningsavtal, som ger tjänstemän råd, stöd och vägledning att hitta nytt arbete via TRR Trygghetsrådet.

 • Hur vet jag vilka avgifter de olika bolagen har?

  På Collectums webbplats finns en översikt över de olika bolagen som du kan välja mellan för din ITP, och vilka avgifter de har.

 • Jag har fått ett besked om fribrev, vad innebär det?

  Att din ITP ligger i fribrev innebär att den är vilande och inga nya premier betalas in. Det kan bero på att du inte längre arbetar hos en arbetsgivare med ITP. Om du börjar arbeta på en ny arbetsplats med ITP så betalas det återigen in pengar till din ITP. Det pensionskapital som du har består av pengar som din arbetsgivare tidigare har betalat in

 • Hur kan jag få reda på om mina ITP-pengar placeras i bolag med etiska och miljömässiga värderingar?

  Börja med att gå in på Collectums webbplats. Där ser du vilka fonder du kan välja mellan för din ITP. Där kan du också läsa om de olika fonderna.

  Därefter kan du gå in på de olika fondbolagens webbplatser för att få veta mer om fonden. Om du inte hittar den information du söker kan du kontakta bolagen och fråga.

 • Varför har jag fått ett brev om att välja pensionsfonder?

  Det innebär att du tidigare har valt att placera dina ITP-pengar i ett fondbolag, och att bolaget nu vill att du ska välja fonder.

 • Varför har jag fått ett brev från Collectum om att göra ett ITP-val?

  Om du har fått ett brev från Collectum om att göra ett pensionsval så är det för att du har tjänstepensionen ITP via din arbetsgivare.

  I brevet står hur lång tid du har på dig att göra ditt val. Du kan göra ditt val genom att logga in på Mina sidor på Collectums webbplats. Du kan även gå till webbplatsen och skriva ut en blankett som du skickar till Collectum med posten. Om du inte gör något val placeras dina pengar i en traditionell försäkring i Alecta utan återbetalningsskydd.

 • Jag är sjukskriven sedan en tid tillbaka, har jag rätt till någon ersättning från min ITP?

  I din ITP ingår sjukpension som innebär att du kan få ersättning om du är sjuk längre än 90 dagar i följd – eller mer än 105 kalenderdagar under ett år. Har du varit sjukskriven längre än så men inte fått ITP:s sjukpension? Kontrollera med din arbetsgivare om du är rapporterad som sjuk till Collectum.

  För att få ITP:s sjukpension behöver du vara sjukskriven på minst 25 procent, få ersättning från Försäkringskassan och vara över 18 år.

 • Kan jag flytta mina pensionspengar?

  Ja, det går bra att flytta ditt pensionskapital mellan de försäkringsbolag som du kan välja i ITP. Kontakta Collectum för att flytta pengarna eller logga in på Mina sidor på Collectums webbplats.

  Däremot kan du inte flytta kapitalet från din tjänstepension till ett privat pensionssparande eller tvärtom. Tjänstepensionen har kommit till genom att din arbetsplats har kollektivavtal. Det innebär att arbetsgivaren äger pensionskapitalet tills det är dags att betala ut pensionen till dig.

 • När är det mest förmånligt att gå i pension?

  Det är många faktorer som påverkar pensionen, så vi kan inte ge något generellt råd om när det är mest förmånligt för en enskild person att gå i pension. Något som däremot är sant är att ju längre du jobbar, desto högre pension får du. I ditt orange kuvert kan du läsa mer om det.

  Om du har ITP 2 och funderar på att gå i pension runt 62 års ålder så kan du tjäna på att vänta till månaden efter att du har fyllt 62 år. Om du väntar till dess så betalas nämligen dina pensionspremier med hjälp av kollektiva fonder som om du hade jobbat till 65 års ålder. En förutsättning för det är att du därefter inte jobbar mer än åtta timmar i veckan i snitt.

 • Hur vet jag om jag har ITP från tidigare arbetsgivare?

  Kontakta Collectum för att få reda på vilka arbetsgivare som har betalat in till din ITP. Du kan också logga in på Mina sidor på Collectums webbplats.

 • Hur gör jag för att min pension ska börja betalas ut?

  Om du vill att din allmänna pension ska börja betalas ut vänder du dig till Pensionsmyndigheten. Om du vill att din tjänstepension ITP ska börja betalas ut innan du fyllt 65 år så vänder du dig till de försäkringsbolag som förvaltar din tjänstepension. Vid utbetalning från 65 år så kommer försäkringsbolagen att höra av sig till dig cirka 3 månader innan du fyller 65 år. Om du är osäker på vilka det är så hittar du den informationen hos Collectum. Kontakta dem, logga in på Mina sidor på Collectums webbplats eller läs i årsbeskedet som du får av dem.

 • Hur gör jag för att min ITP ska börja betalas ut?

  Tjänstepensionen ITP börjar betalas ut automatiskt den månad som du fyller 65 år. Om du vill börja ta ut din ITP vid någon annan tidpunkt kontaktar du de försäkringsbolag som förvaltar tjänstepensionen. Om du är osäker på vilka det är så hittar du den informationen hos Collectum. Kontakta dem, logga in på Mina sidor på Collectums webbplats eller läs i årsbeskedet som du får av dem.

  Kontakta gärna försäkringsbolagen tre till fyra månader innan du vill att din pension ska börja betalas ut för att vara säker på att få dina pengar i tid. Du kan börja ta ut din tjänstepension tidigast vid 55 års ålder.

 • När börjar min ITP betalas ut?

  Tjänstepensionen ITP börjar betalas ut automatiskt den månad som du fyller 65 år. Om du vill börja ta ut din ITP vid någon annan tidpunkt kontaktar du de försäkringsbolag som förvaltar din pension. Om du är osäker på vilka det är så hittar du den informationen hos Collectum. Kontakta dem, logga in på Mina sidor på Collectums webbplats eller läs i årsbeskedet som du får av dem. Du kan börja ta ut din tjänstepension tidigast vid 55 års ålder.

 • Gäller råden placeringen av kommande ITP eller ska jag flytta mitt kapital?

  Råden du får i Avtalats rådgivningstjänst gäller de inbetalningar till din ITP som du kommer att göra framöver. Avtalat rådgivningstjänst ger inte råd om att flytta kapital. Det kan du istället läsa mer om hos Collectum.

 • Varför har min ITP-utbetalning upphört?

  När du börjar ta ut din ITP väljer du under hur lång tid du vill ta ut tjänstepensionen. Som kortast kan du ta den under fem år (två år för ITPK) och som längst livet ut. Du kan inte ändra dig när du väl har börjat ta ut ITP och bestämt hur länge den ska räcka. Många av ITP-försäkringarna betalas ut under fem år om du inte väljer något annat. Om din utbetalning har upphört kan det bero på att femårsperioden är slut.

 • Hur stor del av min pension utgör ITP?

  Det går inte att säga hur stor del av din pension som din ITP kommer att utgöra. Det beror på flera faktorer, till exempel hur länge du har tjänat in ITP och om du har ITP 1 eller ITP 2. Titta i det röda kuvertet som du får i din brevlåda varje år eller gå in på minpension.se så kan du se en prognos över hur stor del av pensionen som din ITP utgör.

 • När jag ska godkänna fullmakten står det att ni använder den för att hämta uppgifter från ”de försäkringsbolag som är anslutna till ITP?” Vad menas med det?

  Du kan välja mellan ett antal försäkringsbolag för att förvalta pengarna som din arbetsgivare betalar till din ITP. Fullmakten du ger oss innebär att vi har rätt att hämta information från de försäkringsbolag som vi har avtal med. Det gäller både de bolag som är upphandlade inom ITP-systemet i dag och de bolag som tidigare har varit upphandlade och som vi har avtal med att hämta information från.

  Informationen vi hämtar använder vi för att ge dig så bra råd som möjligt. Vi har inte rätt att ta in information om dina försäkringar utan att du ger oss fullmakt.

 • Tjänstepension – vad är det?

  Du har kanske sett en bild på pensionspyramiden. Den illustrerar de tre delarna i din pension.

  Allmän pension
  I basen på pensionspyramiden finns den allmänna pensionen. Du tjänar in allmän pension genom hela livet på all inkomst upp till 42 625 kronor per månad. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Inkomstpensionen är störst, och premiepensionen är en mindre del som du själv kan placera.

  Tjänstepension
  I mitten av pensionspyramiden finns tjänstepensionen, i ditt fall ITP. ITP kan bli en betydande del av din framtida pension. Ju mer du tjänar, desto större betydelse får tjänstepensionen. Tjänstepension är pension som din arbetsgivare betalar premier för. Tjänstepensionen kan ha sin grund i kollektivavtal eller i ett individuellt avtal mellan en arbetsgivare och en anställd.

  Privat pensionssparande
  Toppen av pensionspyramiden är ditt privata pensionssparande. Här kan du själv bestämma hur du vill utforma ditt sparande.

  Läs mer:

 • Vad menas med att en försäkring är privat, avtalad eller lagstadgad?

  En privat pensionsförsäkring står du själv för. En avtalad försäkring ingår i din ITP. En lagstadgad pensionsförsäkring ingår i den allmänna pensionen som du har rätt till enligt lag.

  Läs mer:
  Kollektivavtalad försäkring – vad menas med det?

 • Kollektivavtalad försäkring – vad menas med det?

  Att du har en kollektivavtalad försäkring innebär att din arbetsplats har kollektivavtal och att du är försäkrad via det. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan facket och din arbetsgivare om löner och andra anställningsvillkor.

 • Vad är Collectum?

  Collectum är valcentral och knutpunkt för ITP. Det är dit din arbetsgivare anmäler att du har ITP. Från Collectum hämtar rådgivningstjänsten uppgifter om din lön och de uppgifter från andra försäkringsbolag som vi använder om dig. Det är från Collectum som du varje år får det röda kuvertet med årsbesked om din ITP.

  Collectum är länken mellan tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna. Collectum ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Collectum är fristående från alla försäkringsbolag och har inget vinstintresse. 

 • ITP 2 – vad är det?

  Du har troligen tjänstepensionen ITP 2 om det här stämmer in på dig:

  • Du är tjänsteman i privat sektor
  • Du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal
  • Du är född 1978 eller tidigare

  Du kan dock ha ITP 1 även om du är född efter 1978, eftersom vissa arbetsplatser helt har gått över till ITP 1.

  I ITP 2 ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. Genom att göra ett ITPK-val kan du anpassa din tjänstepension till just dina behov.

  ITP 2 tjänar du in från 28 års ålder
  Du tjänar in ITP 2 från att du har fyllt 28 år. Din ITP 2 består av en förmånsbestämd del och en premiebestämd del, ITPK. Den större förmånsbestämda delen innebär att du får ut minst 10 procent av din slutlön när du går i pension. Den behöver du inte göra något åt. Den premiebestämda delen – din ITPK, som är två procent av din månadslön – kan du själv påverka genom ITPK-valet.

  Du tjänar in ITP 2 mellan 28 och 65 år. För att få full ITP ska du jobba i 30 år. Om du fortsätter att jobba efter att du är 65 kan du komma överens med din arbetsgivare om att tjäna in ITP 1 istället.

 • ITP 1 – vad är det?

  Du har tjänstepensionen ITP 1 om det här stämmer in på dig:

  • Du är tjänsteman i privat sektor.
  • Du jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal.
  • Du är född 1979 eller senare.

  Du kan också ha ITP 1 om du är äldre, eftersom vissa arbetsplatser helt har gått över till ITP 1.

  I ITP 1 ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. Genom att göra ett ITP 1-val kan du anpassa din tjänstepension till just dina behov.

  ITP 1 tjänar du in från 25 års ålder
  Du tjänar in ITP 1 från att du fyllt 25 år. Det är arbetsgivaren som betalar in premierna till din ITP 1. Ju mer du tjänar, desto mer sparas åt dig varje månad. Du bestämmer själv vilket bolag som ska ta hand om pengarna och hur de ska sparas. Det gör du genom ITP-valet.

  Om du har ITP 1 betalar din arbetsgivare varje månad in 4,5 procent av din månadslön upp till 42 625 kronor  till din tjänstepension. Tjänar du mer betalar arbetsgivaren 30 procent på den överskjutande delen. Du tjänar in ITP 1 från att du är 25 år. Det normala är att arbetsgivaren slutar att betala för din tjänstepension när du fyller 65, men ni kan också komma överens om att inbetalningarna ska fortsätta.

 • Hur vet jag om jag har ITP 1 eller ITP 2?

  Du har antingen ITP 1 eller ITP 2. Om du är född 1979 eller senare har du ITP 1. Om du är född 1978 eller tidigare har du antagligen ITP 2. Många arbetsplatser går dock helt över till ITP 1. Det innebär att du kan ha ITP 1 även om du är född 1978 eller tidigare.

  Kontrollera om du har ITP 1 eller ITP 2 genom att logga in i rådgivningstänsten.

 • Hur vet jag om jag har ITP?

  För att ha ITP behöver du vara privatanställd tjänsteman hos en arbetsgivare som har kollektivavtal om ITP. Du behöver också ha fyllt 25 år för att börja tjäna in ITP. Fråga din arbetsgivare om du är osäker på om du har ITP.

  Om din arbetsplats inte har kollektivavtal kan det ändå finnas ett annat avtal för tjänstepension. Fråga din arbetsgivare vad som gäller för dig. Du kan också kontakta ditt fackförbund så kan de hjälpa till med att försöka teckna ett kollektivavtal.

 • ITP – vad är det?

  ITP är en kollektivavtalad tjänstepension för dig som är privatanställd tjänsteman. I ITP ingår ålderspension, sjukpension och efterlevandeskydd. ITP är ett komplement till den allmänna pensionen som du har rätt till enligt lag.