Avtalat Vad är Avtalat?X Du som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal har fantastiska förmåner: tjänstepension och försäkringar som ger ersättning vid föräldraledighet, olycka, sjukdom, dödsfall eller arbetslöshet. Nu startas Avtalat, som gör det enklare för dig att förstå dina förmåner och vad de innebär.

Avtalat har bildats gemensamt av PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Bolagets ansvar är att informera både företagen och dig som anställd om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. Rådgivningstjänsten är en del av Avtalats informationsverksamhet.

Kundtjänst

Kontakta oss med frågor om tjänsten

Vi ger ingen rådgivning över telefon eller mejl, men vi besvarar gärna på frågor om rådgivningstjänsten. Säkerställ gärna att du inte anger känsliga uppgifter i onödan när du kontaktar oss.

010-383 40 34 Öppet vardagar: 08:30-16:30

Har du frågor eller synpunkter?

Säkerställ gärna att du inte anger känsliga uppgifter i onödan när du kontaktar oss.

Välj ärende

Vanliga frågor och svar

 • Varför rekommenderar ni ett högre efterlevandeskydd än min familj behöver?

  När du går igenom rådgivningen för efterlevandeskydd kan du få rådet att teckna ett skydd där din familj får högre ersättning än vad de egentligen behöver. Du ser då en graf där staplarna som visar ersättningen är högre än linjen som markerar din familjs behov.

  Anledningen till att vi rekommenderar ett skydd som är högre än vad din familj behöver är att det ska finnas marginaler. Vi vill hellre att du är överförsäkrad än att din familj riskerar att ha för lite pengar. Dessutom består våra rekommendationer ofta av flera olika försäkringar, och när vi kombinerar dem blir försäkringsskyddet inte exakt lika stort som behovet.

 • Prisbasbelopp – vad är det?

  Prisbasbeloppet används för att räkna fram nivån inom vissa lagar och försäkringar. Förutom prisbasbeloppet finns även ett annat basbelopp, inkomstbasbeloppet, som används för att räkna fram till exempel pensionsavgifter. Basbeloppen räknas om varje år för att följa inflationen.

  Läs mer:
  Inkomstbasbelopp – vad är det?

 • Inkomstbasbelopp – vad är det?

  Inkomstbasbelopp är ett belopp som används för att räkna fram till exempel pensionsavgifter. Förutom inkomstbasbeloppet finns även ett annat basbelopp, prisbasbeloppet, som används bland annat inom vissa lagar och försäkringar. Basbeloppen räknas om varje år för att följa inflationen.

 • Vad är en hälsodeklaration?

  En hälsodeklaration innebär att du får svara på frågor om din hälsa. Du får fylla i dina personuppgifter och berätta om eventuella sjukdomar, skador, mediciner och behandlingar. Syftet med hälsodeklarationen är att avgöra om du kan teckna en viss försäkring eller inte. Vissa försäkringar kan du nämligen inte teckna om du har en viss sjukdom eller symptom.

  Det är viktigt att du svarar sanningsenligt på alla frågor i hälsodeklarationen, även om det kan verka som om en fråga inte är relevant. Om du blir sjuk kommer försäkringsbolaget att kontrollera din sjukdomshistoria. Om det då saknas uppgifter om någon tidigare sjukdom så kan du gå miste om ersättning från försäkringen.

 • Vad är en privat pensionsförsäkring?

  En privat pensionsförsäkring, eller ett privat pensionssparande, är ett sparande som du står för själv och där det är du som bestämmer hur mycket pengar du vill spara. Ditt privata pensionssparande ska komplettera den allmänna pensionen och din ITP

  Läs mer: 
  Vilka alternativ finns om jag vill pensionsspara privat?

 • Hur tar jag bort återbetalningsskyddet från min ITP?

  Kontakta Collectum för att ta bort ditt återbetalningsskydd. Du kan också logga in på Mina sidor på Collectums webbplats för att ta bort återbetalningsskyddet.

  Läs mer:

  Återbetalningsskydd – vad är det?

 • Hur vet jag om jag har återbetalningsskydd eller familjeskydd?

  Om du går igenom rådgivningen om efterlevandeskydd i Avtalats rådgivningstjänst så får du reda på hur ditt efterlevandeskydd ser ut just nu. Du får också rekommendationer om hur du kan förbättra det om det inte är tillräckligt.

  Du kan även kontakta Collectum, eller logga in på Mina sidor på Collectums webbplats, för att få besked om vad du har för efterlevandeskydd.

  Läs mer:
  Återbetalningsskydd – vad är det?
  Familjeskydd – vad är det?

 • Hur kan jag skydda min familj om jag skulle dö i förtid – finns det någon livförsäkring i ITP?

  Livförsäkringen TGL ingår i ITP och är en del av ditt efterlevandeskydd. Du kan också lägga till familjeskydd och återbetalningsskydd i ditt efterlevandeskydd så att din familj kan fortsätta att ha en hög ekonomisk levnadsstandard om du dör.

 • Varför får jag rådet att ta bort återbetalningsskyddet när det ändå inte kostar mer att ha det kvar?

  Det stämmer att du inte får en högre premie om du väljer återbetalningsskydd. Men din pension blir lägre eftersom du inte får del av arvsvinsten.

  Arvsvinsten innebär att pengarna från dem som dör under året delas ut till de andra i samma försäkringsbolag som också har ITPK eller ITP 1 utan återbetalningsskydd och som är födda samma år. Om du har återbetalningsskydd får du inte del av arvsvinsten när någon dör.

 • Hur tar jag bort återbetalningsskydd och familjeskydd?

  Kontakta Collectum för att ta bortåterbetalningsskydd och familjeskydd. Du kan också logga in på Mina sidor på Collectums webbplats och ta bort återbetalningsskyddet och familjepensionen.

  Läs mer:
  Familjeskydd – vad är det?
  Återbetalningsskydd – vad är det?

 • Hur vet jag om jag har familjepension?

  Familjepension har du som har ITP 2 och tjänar mer än 41 926 kronor per månad. Den innebär att din make eller maka och dina barn kan få en pension om du dör.

  Kontakta Collectum om du är osäker på om du har familjepension. Du kan också logga in på Mina sidor på Collectums webbplats och själv kontrollera om du har familjepension.

  Läs mer: Familjepension – vad är det?

 • Hur tar jag bort min familjepension?

  Kontakta Collectum för att avstå från din familjepension och istället få en högre ITPK. Du kan också logga in på Mina sidor på Collectums webbplats och själv välja att avstå från familjepensionen.

  Familjepension har du som har ITP 2 och tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp om året. Den innebär att din make eller maka och dina barn kan få en pension om du dör.

  Läs mer: Familjepension – vad är det?

 • Hur anpassar jag mitt efterlevandeskydd?

  Logga in på Mina sidor på Collectums webbplats för att anpassa ditt efterlevandeskydd.

  Läs mer: Efterlevandeskydd – vad är det?

 • Tjänstegrupplivförsäkring – vad är det?

  Alla som har ITP och som jobbar minst åtta timmar per vecka har livförsäkringen TGL, som betyder tjänstegrupplivförsäkring. Om du dör innan du har gått i pension kan din partner få 285 600 kronor från din TGL. Har du barn kan även barntillägg betalas ut. Om du vill att din sambo ska få rätt till din TGL måste du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande.

 • Vad menas med att kontrollera att jag har rätt förmånstagare?

  Förmånstagare är de personer som får pengarna från din ITP om du skulle dö. Om din familjesituation har ändrats sedan du såg över din ITP senast behöver du kontrollera att du har rätt förmånstagare. Förmånstagare för familjeskyddet och återbetalningsskyddet är i första hand din make, maka eller sambo, i andra hand dina barn. Men du kan själv ändra ordningen eller lägga till en tidigare partner, fosterbarn eller styvbarn.

 • Familjeskydd – vad är det?

  Familjeskydd – vad är det?

  Familjeskydd är en försäkring som betalas ut till din familj om du dör innan du har fyllt 65 år. Familjeskyddet betalas ut månadsvis under ett antal år. Du väljer själv hur stort familjeskydd du vill ha och om det ska betalas ut under 5, 10, 15 eller 20 år. Din familj kan få familjeskydd längst till och med att du skulle ha fyllt 70 år.

  Familjeskyddet betalas i första hand ut till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn. Du kan ändra ordningen på förmånstagarna eller välja andra förmånstagare, till exempel en tidigare partner, fosterbarn eller styvbarn.

  Vad kostar familjeskydd?
  Hur mycket familjeskyddet kostar beror på vilket belopp du väljer, hur länge skyddet ska betalas ut och hur gammal du är.

 • Vem behöver återbetalningsskydd?

  Återbetalningsskydd ska du ha om du har familj, inte annars. För dig som har ITP 1 innebär återbetalningsskyddet att din familj får din ITP om du dör innan hela pensionen har betalats ut till dig. För dig som har ITP 2 får familjen din ITPK i den situationen. 

  Återbetalningsskyddet betalas i första hand ut till din make, maka eller sambo och i andra hand till dina barn. Du kan ändra ordningen på förmånstagarna eller välja andra förmånstagare, till exempel en tidigare partner, fosterbarn eller styvbarn.

  Har du fått rådet att lägga till återbetalningsskydd?
  Om du har fått rådet att lägga till återbetalningsskydd beror det på att du har familj som kan få din ITP om du dör.

  Har du fått rådet att ta bort återbetalningsskyddet?
  Om du har fått rådet att ta bort återbetalningsskyddet beror det oftast på att du inte har familj. Det kan också bero på att din familj inte har behov av återbetalningsskyddet. Eftersom återbetalningsskyddet gör att din ITP blir lägre finns det ingen anledning att ha det om din familj inte behöver det.

 • Återbetalningsskydd – vad är det?

  Om du väljer ITP medåterbetalningsskydd får din familj din ITP om du dör innan hela pensionen har betalats ut till dig.

  Återbetalningsskyddet innebär att din egen pension minskar något, så du bör inte välja det om du inte har familj.

 • Familjepension – vad är det?

  Du som har ITP 2 och tjänar mer än 7,5 inkomstbasbelopp om året har en familjepension för efterlevande i din ITP. År 2021 är 7,5 inkomstbasbelopp 511 500 kronor, det vill säga ungefär 41 926 kronor i månaden.

  Familjepension till maka, make och barn
  Familjepensionen innebär att när du dör får din make eller maka ersättning hela livet ut. Det gäller om ni gifte er innan du fyllde 60 år, om ni har varit gifta i fem år eller om ni har gemensamma barn. Dina barn får också pension, fram till och med den månad de fyller 20 år. Om du inte är gift utan sambo får din sambo däremot inte familjepension om du dör.

  Om din make eller maka gifter om sig innan han eller hon fyller 60 år upphör utbetalningarna.

 • TGL – vad är det?

  Tjänstegrupplivförsäkringen TGL ger din familj ett engångsbelopp om du dör innan du har gått i pension.

  Läs mer: Tjänstegrupplivförsäkring – vad är det?

 • Varför behöver ni veta saker om min familj?

  Uppgifterna som du fyller i om din familj använder vi för att ge dig råd om efterlevandeskydd. I Avtalats rådgivningstjänst får du råd som ger din familj möjlighet att behålla samma ekonomiska levnadsstandard om du dör.

 • Hur kan mitt skydd vara onödigt?

  I introduktionen till rådgivningen om efterlevandeskydd skriver vi om att ditt skydd kan vara onödigt. Med det menar vi att om du inte har familj är det onödigt att lägga till familjeskydd och återbetalningsskydd i din ITP. Då kan du avstå det för att istället öka din egen pension. Genom att följa råden i Avtalats rådgivningstjänst får du det skydd som passar just dig – och slipper betala för något du inte behöver.

 • Hur resonerar ni när ni ger råd om efterlevandeskydd?

  Rådgivningen om efterlevandeskydd utgår från att om du har en familj som är beroende av din inkomst, under en övergångsperiod, ska de behålla ungefär samma ekonomiska levnadsstandard om du dör. 

  Engångsbelopp och löpande ersättning

  Vi räknar med att din familj behöver dels ett engångsbelopp som ska täcka din del av era gemensamma lån, dels löpande ersättning för att täcka ditt bidrag till familjens inkomst varje månad.

  Olika typer av ekonomiskt skydd – men bara för dig som har familj

  Du kan skydda din familj på flera olika sätt:

  • Familjeskydd och återbetalningsskydd i din ITP
  • Grupplivförsäkringar via din arbetsgivare eller ditt fackförbund
  • Privat livförsäkring

  Du som är ensamstående utan barn eller har äldre barn tjänar på att välja bort familjeskydd och återbetalningsskydd. På så sätt blir din pension högre.

 • Efterlevandeskydd – vad är det?

  Det är inte alla som känner till det, men i tjänstepensionen finns ett knippe försäkringar som är till för att skydda din familjs ekonomi om du skulle gå bort. De här försäkringarna kallas med ett samlingsnamn för efterlevandeskydd.

  Du kan lägga till försäkringar i ditt efterlevandeskydd så att din familj kan behålla samma ekonomiska levnadsstandard om du dör. Om du inte har familj bör du i stället avstå de valbara försäkringarna. Då blir din egen ålderspension högre.