Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

Så tecknar du tjänstepension och försäkring

Är du arbetsgivare och har ditt företag kollektivavtal? Då ska du teckna kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för dina anställda. Det ger trygghet till alla på arbetsplatsen. Du kan känna dig trygg med att du ger dina anställda bra arbetsvillkor, och dina anställda kan känna sig trygga och förberedda inför livets alla toppar och dalar. Här kommer tips på saker att tänka på när det är dags att teckna försäkringarna.

Stjärna

Då är det dags att teckna försäkringar för de anställda

Har du blivit medlem i ett arbetsgivarförbund eller tecknat hängavtal med ett fackförbund? Vad bra, nu har företaget kollektivavtal! I kollektivavtalet ingår en skyldighet att teckna kollektivavtalad försäkring och tjänstepension för de anställda

Läs om arbetsgivarens ansvar

Paraply

Teckna avtal med Fora och Collectum

När du ska teckna kollektivavtalad tjänstepension och försäkring för dina anställda ska du först teckna avtal med de bolag som administrerar försäkringarna. För arbetare ska du teckna avtal med Fora och för tjänstemän ska du teckna avtal med både Collectum och Fora. Du kan läsa mer här nedan.

Så tecknar du försäkringarna

Gem

Håll koll på försäkringarna!

När det händer saker som påverkar de försäkringar du tecknat för dina anställda behöver du ha koll på vad du och den anställda behöver göra. Våra checklistor hjälper dig att hålla koll.

Här finns checklistorna

Staplade mynt

Vad kostar det?

Du betalar olika mycket beroende på om dina anställda är arbetare eller tjänstemän, och om tjänstemännen med ITP har ITP 1 eller ITP 2. Vi har en sammanställning där du kan se vad det kostar.

Kostnader och premier

Medlem i ett arbetsgivarförbund?

Medlem i ett arbetsgivarförbund?

Härligt! Då är ditt företag också medlem i Svenskt Näringsliv. Oftast betyder det att du blir bunden till ett kollektivavtal, och det är en fördel för både dig och dina anställda. När du har kollektivavtal måste du som arbetsgivare teckna tjänstepension och försäkringar för dina anställda.

Tips! Kolla in checklistan för att teckna pension och försäkring.

Det här får ditt företag

Tjänstepensionen och försäkringarna ger både dig och de anställda bra saker:

  • De anställda kan känna sig trygga inför saker som händer i livet – som pension, föräldraledighet, sjukdom, arbetsskada och dödsfall. 
  • Du kan känna dig trygg med att du gjort vad du kan för att dina anställda ska vara försäkrade och få en fin tillvaro både under och efter arbetslivet. Du kan vara säker på att du tecknat pension och försäkring med bra villkor.
  • Tack vare att försäkringarna är kollektivavtalade ger de bra villkor. Till exempel kan tuffa krav ställas på de försäkringsbolag som era anställda kan placera sin tjänstepension hos, vilket har lett till låga avgifter.

Kostnader

Här får du veta mer om vad du ska betala för tjänstepensionen och försäkringarna.

Ta hand om pension och försäkringar 

Gör det inte svårare än det behöver vara. Använd våra superenkla checklistor för att handskas med tjänstepensionerna och försäkringarna, till exempel när du ska anställa någon ny eller om en anställd blir sjuk.

Kolla in checklistorna 

Har ditt företag redan tecknat tjänstepension?

Om tjänstepension och försäkringar redan tecknats för de anställda tjänstemännen finns möjlighet att behålla den och avstå från ITP-planens förmåner. Det är viktigt att detta avstående görs hos Collectum.

När du tecknat hängavtal med ett fackförbund

Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan dig som arbetsgivare och ett fackförbund. Det innebär som regel att du ska se till att de anställda har pension och försäkring via jobbet.

Men hur funkar det då? Jo, det skiljer sig lite beroende på om dina anställda är arbetare eller tjänstemän. Men till att börja med behöver du anmäla dina anställda till de bolag som administrerar deras pension och försäkring.

  • Arbetare ska anmälas till Fora.
  • Tjänstemän ska anmälas till Collectum och Fora.

 

Hängavtal för arbetare

När du tecknat ett hängavtal med ett fackförbund inom LO, alltså för arbetare, ska du teckna försäkring hos Fora. Om du även har tjänstemän bland dina anställda täcks de också av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som ingår i avtalet med Fora.

Hängavtal för tjänstemän

När du tecknat ett hängavtal med ett fackförbund inom PTK, alltså för tjänstemän, ska du teckna försäkring hos Fora och pension hos Collectum. Om du dessutom har arbetare som jobbar hos dig ska du försäkra och anmäla dem till Fora istället. Då omfattas arbetarna av Foras försäkringsavtal, bortsett från Omställningsstödet, som är ett stöd för anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. 

Vad kostar det?

Försäkringarna kostar lika mycket oavsett om företaget är medlem i ett arbetsgivarförbund eller om ni har hängavtal. Men det finns ett undantag – Omställningsstödet, som är ett stöd för anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist - är dyrare för företag med hängavtal.

Läs mer om olika kostnader 

Pension och försäkring för egenföretagare och vd

Den pension och försäkring du tecknar enligt kollektivavtalet täcker inte per automatik egenföretagare, vd:n på företaget och delägare i ett aktiebolag. Alltså de som kallas för frikretsen. Men det finns ett undantag – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller alla.

De här räknas till frikretsen:

  • Egenföretagaren (ägaren i en enskild firma).
  • Alla ägare i ett handelsbolag (ett bolag som drivs av två eller fler delägare).
  • Komplementären i ett kommanditbolag (alltså den som har obegränsat ekonomiskt ansvar i bolaget).
  • Vd och aktieägare i ett aktiebolag som antingen själv eller tillsammans med make, maka, barn och föräldrar äger minst en tredjedel av aktierna.

Om någon blir sjuk

Om någon i den här gruppen blir sjuk gäller lite olika saker. Alla som är anställda av företaget, alltså även en vd som får lön, får sjuklön de första 14 dagarna.

Men det gäller inte egenföretagare. De får istället vända sig till Försäkringskassan för att få ut sjukpenning eller sjukersättning. Egenföretagare har normalt sett en karenstid på 7 dagar, alltså de första sjukdagarna som hen inte får ersättning för.

Tips! Om du vill ha snabb information som är anpassad till dig som företagare – ring Försäkringskassan. Uppge ”företagare” när du kommer fram så hamnar du hos rätt handläggare.

Lägg till skydd för egenföretagare och vd

Om du vill kan du teckna kollektivavtalad tjänstepension och försäkring även för egenföretagare och vd. 

Försäkringsskyddet kan lösas via Fora eller ITP-planen via Collectum eller genom individuell försäkring hos valfritt försäkringsbolag.

För att egenföretagare ska kunna teckna försäkring via Fora måste företaget antingen ha tecknat försäkringsavtal med Fora för anställda eller ha tecknat ett så kallat grundavtal. Grundavtalet innebär att företagaren omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och när företaget anställer arbetare i företaget omfattas dessa av samtliga AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO

För att teckna ITP via Collectum krävs kollektivavtal.

Arbetslöshetsförsäkring kan tecknas genom medlemskap i en arbetslöshetskassa för företagare.

Dina anställda har det bra

Låt dem veta det! Av alla förmåner du kan ge dina anställda är pension och försäkring via jobbet den absolut bästa. Du ger ju dem trygghet – både nu och i framtiden.

Men många har dålig koll på vad det innebär att få pension och försäkring via jobbet, och vilket skydd det faktiskt innehåller. 

Tipsa dina anställda om Avtalat.se så hittar de allt de behöver veta om sin pension och försäkring. 

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.