Till innehållet

Fördjupning omställningsstöd arbetare

Syftet med omställningsförsäkringen är att underlätta för både den anställda och företaget vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Försäkringen omfattar omställningsstöd och ett ekonomiskt stöd (AGB).

Omställningsstöd

Omställningsstödet ska hjälpa den som blivit uppsagd att snabbt hitta ett nytt jobb eller starta eget. Det omfattar samtliga arbetare på företag med kollektivavtal och hanteras av Trygghetsfonden TSL. Företag som inte omfattas av kollektivavtal, men som tecknat grundavtal med Fora, omfattas endast av avgångsbidrag (AGB).

Villkor för omställningsstödet

Omställningsstödet gäller för anställda arbetare som sägs upp från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist. Stödet gäller även om uppsägningen inte är på heltid. Det kan också ges till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, men då ska det klart frmgå att hen slutar på initiativ av företaget och på grund av arbetsbrist.

Dessa villkor gäller också för att den uppsagda ska få omställningsstöd:

  • Varit anställd i minst 12 månader sammanhängande innan sista anställningsdag vid ett eller flera företag som har varit anslutna till Trygghetsfonden TSL.
  • Har haft en anställning med arbetstid på minst 16 timmar i veckan i genomsnitt.
  • Omställningsstödet gäller längst till den månad arbetaren fyller 65 år.

Den som blivit uppsagd kan inte få omställningsstöd om hen samtidigt har en tvist med arbetsgivaren om uppsägningen.

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd görs digitalt på TSLs hemsida och ska signeras av både företaget och det lokala facket.

Avgångsbidrag (AGB-belopp)

Avgångsbidrag, som förkortas AGB, är en ersättning i form av ett engångsbelopp som utbetalas när anställningen upphör på grund av arbetsbrist. Beloppet betalas ut även om den uppsagda inte är arbetslös. Bidraget kan även utbetalas till en anställd som slutar sin anställning utan att uppsägning gjorts, till exempel vid avgångspension i en situation där arbetsbrist råder.

Villkor för avgångsbidrag

  • Den anställda ska ha fyllt 40 år när anställningen upphör.
  • Rätten till avgångsbidrag upphör den månad arbetaren fyller 65 år.
  • Anställningstiden ska ha varit minst i fem sammanhängande år.
  • Anställningstid i flera företag som varit anslutet till AGB-försäkringen får räknas ihop.

Ansökan om avgångsbidrag

Den anställda ansöker om avgångsbidrag och arbetsgivaren ska fylla i en del av blanketten för ansökan. Ansökan ska göras hos Afa Försäkring senast två år efter att anställningen har upphört.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.