Till innehållet

Fördjupning anställning efter 65 tjänstemän

ITP 1

ITP-försäkringen avslutas automatiskt när den anställda fyller 65 år, om inte annat överenskommits.

Om arbetsgivaren och den anställda kommit överens om att arbetsgivaren ska fortsätta betala för ITP ålderspension, görs en ny anmälan till Collectum. Tjänsteman som har haft en anställning med ITP 1 före fyllda 65 år kan omfattas av sjukpension inom ITP 1 i 180 dagar.

ITP 2

ITP-försäkringen avslutas automatiskt när den anställda fyller 65.

Ålderspension kan efter överenskommelse mellan arbetsgivare och den anställda fortsätta att intjänas i ITP 1. Tjänsteman som har haft ITP 2 före fyllda 65 år kan inte omfattas av ITP sjukpension, även om arbetsgivaren nu betalar premier till ITP 1.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller oavsett ålder. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden tjänstemannen fyller 65 år.

TRR Trygghetsrådet

TRR Trygghetsrådet gäller till att den anställda fyller 65 år. Arbetsgivaren betalar ingen premie från den månaden tjänstemannen fyller 65 år.

Tjänstegrupplivförsäkring

Om tjänstemannen fortsätter att arbeta gäller Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) till 70 års ålder. Arbetsgivaren fortsätter att betala premie fram till att den anställda fyller 70 år. Om ni har TGL i Alecta tar ni med den anställda i er gruppanmälan TGL.

Deltidspension och flexpension

Premie för deltids- eller flexpension betalas fram till att den anställda fyller 65 år.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.