Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

Om en anställd blir sjuk

När dina anställda blir sjuka kan de få ersättningar från flera olika håll. Du som arbetsgivare betalar ut sjuklön och Försäkringskassan betalar ut sjukpenning och sjukersättning. Den kollektivavtalade sjukförsäkringen ger kompletterande ersättningar. Dessutom kan den anställda ha tecknat privata försäkringar, som också kan ge ersättning.

Gör så här!

Gör så här när en anställd blir sjuk

När en anställd blir sjuk har du som arbetsgivare några saker att ta tag i, oavsett hur länge hen är borta från jobbet. Gå igenom de här checklistorna så får du koll på vad du behöver göra.

Arbetare

Dag 1 – 14 Gör ett karensavdrag som motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen per vecka. Karensavdraget kan beräknas på olika sätt beroende på vilket kollektivavtal ditt företag omfattas av. Betala därefter sjuklön som är 80% av lönen och andra eventuella anställningsförmåner. Kom ihåg att notera vilken dag den anställda blivit sjuk.

Dag 8 ska du få ett läkarintyg av den anställda. Om det finns skäl kan du begära det redan första dagen.

När den anställda varit borta från jobbet i mer än 14 dagar ska du inte längre betala sjuklön. Då ska du istället anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan. Sedan betalar de ut sjukpenning.

När den anställda passerat 15 dagars sjukfrånvaro ska hen själv ansöka om ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). Det gör hen via Afa Försäkring. Om du vill kan du som arbetsgivare göra en anmälan åt din anställda.

När anmälan är gjord ska du bekräfta till Afa Försäkring att den anställda jobbar hos dig.

I den tjänstepension du tecknat för arbetare som jobbar hos dig (Avtalspension SAF-LO) ingår något som kallas premiebefrielseförsäkring. För din del innebär det att företaget betalar lägre eller inga premier alls exempelvis när den anställda är sjukskriven. Ingen särskild anmälan behöver göras för premiebefrielseförsäkringen.

Senast dag 30 ska du göra en plan för hur din anställda ska komma tillbaka till jobbet, om det verkar som att hen kommer vara borta i mer än 60 dagar. På Försäkringskassan finns information om det ansvar du har kring rehabilitering och förebyggande av sjukdomar. Läs igenom informationen, och använd gärna Försäkringskassans mall för att göra en plan för din anställda.

Som arbetsgivare har du möjlighet att få eller ansöka om olika ekonomiska stöd i samband med till exempel rehabilitering av anställda eller höga sjuklönekostnader på företaget. Afa Försäkring och Försäkringskassan erbjuder olika former av stöd.

Anställda som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga och som med största sannolikhet aldrig kommer att kunna jobba hel- eller deltid kan få sjukersättning från Försäkringskassan.

Om den anställda får sjukersättning kan hen också söka ersättning från sjukförsäkringen Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Ansökan görs hos Afa Försäkring.

Tjänstemän

Dag 1 – 14 Gör ett karensavdrag som motsvarar 20% av den genomsnittliga sjuklönen per vecka. Karensavdraget kan beräknas på olika sätt beroende på vilket kollektivavtal ditt företag omfattas av. Betala därefter sjuklön som är 80% av lönen och andra eventuella anställningsförmåner. Kom ihåg att notera vilken dag den anställda blivit sjuk.

Dag 8 ska du få ett läkarintyg av den anställda. Om det finns skäl kan du begära det redan första dagen. 

Dag 15 ska du anmäla den anställda som sjuk till Försäkringskassan. Det är de som betalar ut sjukpenning. Till och med dag 90 betalar du sedan sjuklön enligt kollektivavtalet.

Du rapporterar som vanligt den lön du betalar din anställda till Collectum. Men där ska du inte räkna med den kollektivavtalade sjuklönen. Om dina anställda har sin pension genom ITP 1 ska du rapportera varje månad. 

När en anställd varit sjuk 90 dagar i sträck, eller över 105 dagar på tolv månader, har hen rätt till ITP sjukpension. Då ska du som arbetsgivare anmäla till Collectum. Sedan sköter Alecta utbetalningarna. 

I den tjänstepension du tecknat för tjänstemännen som jobbar hos dig (ITP) ingår något som kallas premiebefrielseförsäkring. För din del innebär det att företaget betalar lägre eller inga premier alls exempelvis när den anställda är sjukskriven. Försäkringen hanteras av Collectum som får information från Försäkringskassan. Du behöver inte göra någon speciell anmälan för att försäkringen ska gälla. 

När den anställda kommer tillbaka till jobbet ska du anmäla att hen blivit frisk till Collectum.

Senast dag 30 ska du göra en plan för hur din anställda ska komma tillbaka till jobbet, om det verkar som att hen kommer vara borta i mer än 60 dagar. På Försäkringskassan finns information om det ansvar du har kring rehabilitering och förebyggande av sjukdomar. Läs igenom informationen, och använd gärna Försäkringskassans mall för att göra en plan för den anställda. 

Som arbetsgivare kan du få eller ansöka om ekonomiskt stöd, till exempel om ni har höga kostnader för sjuklön på företaget eller om en anställd rehabiliteras. Du hittar mer information hos Försäkringskassan. 

Anställda som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga och som med största sannolikhet aldrig kommer att kunna jobba hel- eller deltid kan få sjukersättning från Försäkringskassan. ITP sjukpension betalas ut när Försäkringskassan beviljat sjukersättning vid långvarig sjukdom.

Fördjupning om sjukdom

Här kan du läsa om hur den kollektivavtalade och allmänna sjukförsäkringen fungerar.

Arbetare

Arbetare

När en anställd inte kan arbeta på grund av sjukdom kompletterar Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) den allmänna sjukförsäkringen. Premien för AGS betalas av arbetsgivaren till Fora. Afa Försäkring betalar ut ersättningen till den anställda.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

AGS kompletterar sjukpenning och aktivitets- och sjukersättning från Försäkringskassan.

Dag 15-360: Dagsersättning från AGS

Dag 15-360 får den anställda cirka 80 % av sin lön i sjukpenning från Försäkringskassan. Utöver sjukpenningen betalas Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) ut med cirka 10% av lönen. Sjukpenning och AGS dagsersättning betalas ut på inkomster upp till 10 prisbasbelopp.

Efter dag 360 i en sjukperiod lämnas ingen dagsersättning från AGS. Vid 3/4, 1/2 och 1/4 sjukpenning lämnas motsvarande dagsersättning från AGS.

Ansökan om dagsersättning AGS

Arbetaren gör en anmälan hos Afa Försäkring. Därefter får arbetsgivaren ett meddelande om att bekräfta anställningen hos Afa Försäkring. Även arbetsgivaren kan göra denna anmälan åt den anställda hos Afa Försäkring.

Månadsersättning från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

När aktivitets-/sjukersättning utges, beräknas ersättningen från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomstens storlek vid insjuknandet. Ersättningen betalas som längst ut till 65 års ålder.

Ersättningsnivån är cirka:

 • 15 % på lön upp till 321 000 kr/år
 • 65 % på lön mellan 7,5 och 20 prisbasbelopp
 • 32,5 % på lön mellan 20 och 30 prisbasbelopp

Premiebefrielseförsäkring i Avtalspension SAF-LO

I Avtalspension SAF-LO ingår en premiebefrielseförsäkring. För arbetsgivarens del innebär detta att företaget betalar lägre eller inga premier alls exempelvis när den anställda är sjukskriven. Premiebefrielsen betalar premier till arbetarens ålderspension i proportion till frånvaron vid:

 • sjukskrivning från dag 15
 • föräldrapenning vid barns födelse i maximalt 13 månader
 • graviditetspenning

Den anställda arbetaren ansöker om premiebefrielseförsäkringen hos Afa Försäkring.

Rehabiliteringsstöd 

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för både psykiska och fysiska besvär. Rehabiliteringsstödet har som syfte att främja friska arbetsplatser. Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan ansöka för en anställd som är i behov av rehabilitering i förebyggande syfte eller för att kunna komma tillbaka i arbete. 

Den du ansöker för måste omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS). För att du ska kunna ansöka ska det finnas ett styrkt rehabiliteringsbehov. Detta betyder att insatsen kan vara förebyggande eller till för att förkorta en sjukskrivning.  

Vad kan du få ersättning för? 

Du kan få ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga sjukskrivning på grund av både psykiska och fysiska besvär. Till exempel: 

 • beroendebehandling 
 • psykolog eller psykoterapeut 
 • stresshantering och livsstilsförändring 
 • omskolning 
 • fysiska besvär 

Efterskydd 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en arbetslös person, om hen omfattas av efterskydd i AGS. 

Ansökan 

Ansökan om rehabiliteringsstöd görs av dig som arbetsgivare, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen till Afa Försäkring. 

För att ansöka behöver du samtycke från personen rehabiliteringen gäller. Du fyller i en webbansökan hos Afa Försäkring där orsak och syfte med rehabiliteringen ska framgå. 

Du kan läsa om utförliga villkor och ansökan hos Afa Försäkring.

person framför dator

Tjänstemän

Vid sjukdom betalar arbetsgivaren kollektivavtalad sjuklön till tjänstemän för dagarna 15-90. Om den anställda blir långvarigt sjuk kan ITP sjukpension betalas ut. Arbetsgivaren anmäler till Collectum. ITP sjukpension betalas ut av Alecta.

Kollektivavtalad sjuklön

Arbetsgivaren betalar kollektivavtalad sjuklön till tjänstemän för sjukperiod som varar längre än 14 dagar och till och med dag 90. För lön upp till 10 prisbasbelopp är sjuklönen 10% av lönen och för lön därutöver 90%.

I vissa kollektivavtal och under vissa förutsättningar betalar arbetsgivaren kollektivavtalad sjuklön endast mellan dag 15 och 45.

ITP sjukpension

ITP sjukpension kompletterar den allmänna sjukpenningen och aktivitets- och sjukersättningen från Försäkringskassan.

Så här fungerar ITP sjukpension:

 • Gäller från 18 års ålder.
 • Arbetsgivaren anmäler från dag 91, eller efter sjukskrivning på 105 kalenderdagar under de senaste 12 månaderna, till Collectum.
 • Utbetalas från dag 91.
 • Dag 91-360 får tjänstemannen, utöver sjukpenning från Försäkringskassan, ITP sjukpension från Alecta.
 • På lön upp till 10 prisbasbelopp är ITP sjukpension 10 % av lönen. På lön mellan 10 prisbasbelopp och 20 inkomstbasbelopp är ersättningen 65 % och mellan 20-30 inkomstbasbelopp 32,5 % av lönen.
 • ITP sjukpension utbetalas även vid beviljad sjukersättning från Försäkringskassan.

Premiebefrielseförsäkring i ITP

I ITP ingår en premiebefrielseförsäkring. För arbetsgivarens del innebär detta att företaget betalar lägre eller inga premier alls exempelvis när den anställda är sjukskriven.

Premiebefrielseförsäkring ITP 1

Premiebefrielsen i ITP 1 betalar premier till tjänstemannens ålderspension i proportion till frånvaron vid:

 • sjukskrivning från dag 15
 • föräldrapenning vid barns födelse i högst 13 månader
 • tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn (VAB)

Premiebefrielseförsäkringen hanteras av Collectum som får uppgifter automatiskt från Försäkringskassan, utan att speciell anmälan behöver göras.

Premiebefrielseförsäkring ITP 2

Premiebefrielsen i ITP 2 betalar hela premien, oavsett grad av sjukskrivning, till tjänstemannens ålderspension vid:

 •  sjukskrivning från dag 91
 •  Premiebefrielseförsäkringen träder i kraft när arbetsgivaren sjukanmäler tjänstemannen från dag 91 till Collectum.
Termometer

Allmän sjukförsäkring

Vid sjukdom får den anställda ersättning i form av sjuklön av arbetsgivaren de 14 första dagarna. Från dag 15 kan den anställda få sjukpenning från Försäkringskassan. Om en anställd troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av nedsatt arbetsförmåga kan denne få aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Sjuklön från arbetsgivaren

Arbetsgivaren ansvarar för att betala ut sjuklön de första 14 dagarna när en anställd inte kan arbeta på grund av sjukdom. Detta gäller för anställda som är tillsvidareanställda eller har en tidsbegränsad anställning som omfattar minst en månad.

För andra anställda gäller sjuklönelagen efter 14 dagars anställning. Flera anställningsperioder hos samma arbetsgivare får räknas samman, om uppehållet mellan dem inte är mer än 14 kalenderdagar.

I vissa fall kan arbetsgivare ersätta merkostnader i samband med resor till och från arbetet i stället för att betala sjuklön.

Dag 1-14: Karensavdrag och sjuklön

Karensavdrag innebär att arbetsgivaren gör ett helt karensavdrag innan sjuklön betalas. Karensavdraget motsvarar 20 % av den genomsnittliga sjuklönen per vecka. Efter att arbetsgivaren gjort ett helt karensavdrag betalas sjuklön med 80 % av lönen och andra eventuella anställningsförmåner som den anställda går miste om på grund av sjukfrånvaron.

När företaget omfattas av kollektivavtal kan karensavdraget beräknas på olika sätt beroende på vilket kollektivavtal företaget omfattas av.

Antalet karensavdrag begränsas till tio under en tolvmånadersperiod. Alla karensavdrag som görs inom en sjukperiod betraktas som ett tillfälle, även om avdragen sker på olika dagar. Karensavdrag gäller även om sjukdomen beror på arbetsskada.

Återinsjuknanderegel

Om en anställd blir frisk och därefter insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. Ersättningen ska då beräknas som om sjukdomsperioden varit i en följd. Om ett helt karensavdrag gjorts tidigare i sjukperioden innebär det att ytterligare karensavdrag inte ska göras. Har däremot inte ett helt karensavdrag gjorts tidigare i sjukperioden, ska ytterligare avdrag göras.

Läkarintyg

Den anställda ska lämna läkarintyg till arbetsgivaren om sjukdomen varar mer än sju kalenderdagar. Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren begära att läkarintyg ska lämnas tidigare, till exempel redan från första dagen i en sjukperiod.

Du hittar mer information om sjuklön hos Försäkringskassan.

Särskilt högriskskydd

Anställda kan ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Detta gäller för anställda som antas ha fler än 10 korta sjukperioder under en 12-månadersperiod och för den som ska donera organ eller vävnader. I dessa fall betalas sjuklön ut redan från första dagen i sjuklöneperioden.

Även den som har en sjukdom som innebär en eller flera längre sjukdomsperioder (minst 28 dagar) under en 12-månadersperiod kan omfattas av högriskskyddet. I detta fall gäller karensavdrag.

För anställda som beviljats särskilt högriskskydd ansöker arbetsgivaren och får ersättning av Försäkringskassan för sina kostnader för sjuklön inklusive arbetsgivaravgifter.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå. Försäkringskassan administrerar och beräknar ersättningen utifrån den arbetsgivardeklaration som arbetsgivaren lämnar till Skatteverket varje månad. Eventuell kreditering sker till företagets skattekonto automatiskt.

Läs mer om ersättning och vilka nivåer som gäller för höga sjuklönekostnader hos Försäkringskassan

Sjukpenning från Försäkringskassan

När en anställd varit sjuk mer än 14 dagar ska arbetsgivaren inte längre betala sjuklön. Från och med den 15:e sjukdagen kan den anställda i stället få sjukpenning från Försäkringskassan.

Arbetsgivaren anmäler till Försäkringskassan inom sju kalenderdagar efter sjuklöneperiodens slut. Försäkringskassan betalar ut sjukpenning med ca 80 % av den anställdas lön upp till 10 prisbasbelopp.

Om sjukskrivningen varar längre tid än 12 månader kan den anställda ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå, ersättningen är då cirka 75 % av lönen upp till 10 prisbasbelopp. Anställd som har en allvarlig sjukdom kan ansöka om förlängning av tiden med 80 % av lönen upp till 10 prisbasbelopp.

Samtliga personer som arbetar i Sverige och som har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) om minst 24 % av ett prisbasbelopp per år är sjukpenningförsäkrade hos Försäkringskassan. För rätt till sjukpenning krävs att den försäkrade har en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan med minst 1/4. Övriga sjukpenningnivåer är 1/2, 3/4 och 1/1.

Försäkringskassan ersätter i vissa fall merkostnader i samband med resor till och från arbetet i stället för att betala ut sjukpenning.

Läs mer om sjukfrånvaro mer än 14 dagar och anmälan hos Försäkringskassan.

Plan för återgång i arbete

Senast dag 30 i en sjukskrivning ska arbetsgivaren ha upprättat en plan för återgång i arbete om den anställda väntas vara borta från arbetet på grund av sjukdom i mer än 60 dagar. Planen ska vara arbetsgivarens stöd i rehabiliteringsarbetet och kan begäras in av Försäkringskassan.

Undantag ges för sjukfall som antas bli kortare än 60 dagar eller om den sjukskrivnas hälsotillstånd gör att den anställda inte kan komma tillbaka till arbetet.

Rehabilitering av anställda

Arbetsgivaren har det primära ansvaret för anställdas arbetsplatsinriktade rehabilitering. Arbetsgivaren ska på den egna arbetsplatsen vidta åtgärder, som syftar till att den anställda ska kunna återgå i arbete. Försäkringskassan ansvarar för att samordna de olika åtgärder som behövs.

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan innebär bestämda tidpunkter för Försäkringskassans prövning av den anställdas arbetsförmåga och rätt till sjukpenning.

Från dag 181 i sjukperioden ska Försäkringskassan bedöma om den anställda kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Denna prövning kan skjutas upp, som längst till dag 365, om det är sannolikt att den anställda inom kort kan återgå till arbete hos sin arbetsgivare eller om det finns särskilda skäl.

Om det finns särskilda skäl kan den anställda få sin arbetsförmåga prövad mot sitt vanliga jobb. Det kan bli aktuellt om det är tydligt att hen kan gå tillbaka till jobbet innan dag 550 i sjukperioden.

Du kan läsa mer om rehabiliteringskedjan hos Försäkringskassan.

Arbetshjälpmedel

För att en anställd ska kunna arbeta eller återgå i arbete efter sjukskrivning kan det behövas arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen. Mer information om ansökan och bidrag till arbetshjälpmedel finns hos Försäkringskassan.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Du som arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bidraget kan användas för att utreda, planera, genomföra och följa upp rehabiliteringsåtgärder som syftar till att förkorta eller förebygga sjukfall samt underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning.

Insatsen ska utföras av företagshälsovården eller likvärdig aktör. Det kan handla om hjälp att kartlägga behov av anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider eller för konsultation kring arbetshjälpmedel.

Bidraget går direkt till arbetsgivaren och täcker upp till 10 000 kronor per anställd och år, men högst med 200 000 kronor per arbetsgivare och år.

Stödet lämnas i mån av tillgång till avsatta medel, varför arbetsgivaren rekommenderas att kontinuerligt ansöka om stödet.

Läs mer om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och hur du ansöker hos Försäkringskassan.

Sjukersättning vid nedsättning av arbetsförmåga

Personer som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga och som med största sannolikhet aldrig kommer att kunna arbeta hel- eller deltid kan få sjukersättning från Försäkringskassan. För en person som är under 30 år och vars arbetsförmåga antas vara nedsatt minst ett år beviljas aktivitetsersättning. Arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst ¼. En person som däremot fyllt 30 men inte 65 år och vars arbetsförmåga är permanent nersatt beviljas sjukersättning tillsvidare.

Ersättningen kan vara hel, 3/4, 1/2 och 1/4 beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt. Hel sjukersättning utbetalas med cirka 64,7 % av de senaste årens inkomster. Sjukersättning eller aktivitetsersättning på garantinivå betalas ut till personer som tidigare haft låg eller ingen inkomst om maximalt 2,53 prisbasbelopp. Vid hel sjukersättning kan arbetsgivaren avsluta anställningen.

Vanliga frågor om sjukfrånvaro

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.