Till innehållet
Arbetare

Arbetare

Du som till exempel jobbar i butik, på lager, inom hotell, restaurang, industri, bygg och anläggning.

Fortsätt som arbetare
person framför dator

Tjänsteman

Du som till exempel jobbar med ekonomi, HR, kundvård, är lärare eller ingenjör.

Fortsätt som tjänsteman
portfölj

Arbetsgivare

Du som har anställda med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring.

Fortsätt som arbetsgivare

Om någon skadar sig

Om olyckan är framme och en anställd blir skadad kan ersättning komma från olika håll. Du som arbetsgivare ska anmäla arbetsskador till Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma sajt anmalarbetsskada.se. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som är en del av kollektivavtalet kan också ge olika ersättningar. Den anställda kan dessutom ha tecknat egna försäkringar för olyckor.

Person med arm i gips

Vad räknas som en arbetsskada?

En arbetsskada kan vara en olycka på arbetsplatsen, men det kan också röra sig om olyckor på väg till eller från jobbet. Även sjukdomar kan räknas in, om det är en sjukdom eller smitta som orsakats av jobbet.

Gör så här!

Så hanterar du en arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller för alla som jobbar på ett företag med kollektivavtal. Det är AFA Försäkring och/eller Försäkringskassan som bestämmer om den anställda ska få ersättning för en skada. Men du som arbetsgivare har också några saker på din att-göra-lista.

Arbetare & Tjänstemän

Börja med att anmäla arbetsskadan till anmalarbetsskada.se. Det är Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma sajt.

Berätta för skyddsombudet på din arbetsplats att du har gjort en anmälan. Ge också en kopia av anmälan till den anställda som skadats.

Säg till den anställda som råkat illa ut att anmäla händelsen och söka ersättning hos afaforsakring.se. Om olyckan har skett med ett trafikförsäkringspliktigt fordon, ska ersättning sökas från trafikskadeförsäkringen istället för hos Afa Försäkring. Om den anställda fått en tandskada kan hen söka ersättning hos Försäkringskassan. Tipsa gärna om arbetsskadeguiden.se, där det finns information om hur anmälan ska göras och vilka ersättningar som finns.

Afa Försäkring kommer meddela dig när den anställda har gjort en anmälan. Då behöver du bekräfta att personen jobbar hos dig genom att svara på några frågor på arbetsgivarsidorna.

Nu börjar Afa Försäkring jobba med anmälan! Den anställda kan följa sitt ärende genom Mina sidor på afaforsäkring.se.

Den anställda får besked från Afa Försäkring. Där får den anställda veta om hen kommer få ersättning, till exempel för utebliven inkomst, olika kostnader eller sveda och värk.

Fördjupning om arbetsskada

Här hittar du lite djupare information om hur både försäkringen enligt kollektivavtal och försäkringen enligt lag gäller.

Person med arm i gips

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) omfattar alla anställda, även VD och företagare. Försäkringen lämnar ersättning i samband med en arbetsskada. Som arbetsskada räknas bland annat när en anställd råkar ut för en olycka under sin arbetstid eller på sin resa till och från jobbet.

När gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada?

Alla anställda omfattas av försäkringen från och med första anställningsdagen, oberoende av arbetstidens omfattning. För att få ersättning genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) gäller att skadan ska ha orsakats av något av följande:

 •       olycksfall på arbetet
 •       färdolycksfall
 •       arbetssjukdom
 •       smittsam sjukdom

Ersättning

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) kan ge den anställda olika former av ersättningar:

 • Vid sjukskrivning kan den anställda få ersättning för inkomstförlust vid olycksfall i arbetet. Ersättningen gäller från första dagen i sjukskrivningsperioden
 • För kostnader som kan komma i samband med olycksfall i arbetet som läkarvård eller medicin. Den anställda kan också få ersättning för till exempel skadade kläder eller glasögon. Här finns det en självrisk på 500 kr. Belopp under 100 kr utbetalas inte.
 • För sveda och värk vid olycksfall i arbetet och vid färdolycksfall
 • Ersättning för bestående fysiska och psykiska besvär
 • När ärr har uppkommit vid skada
 • För tandskador

Mer information om ersättning vid arbetsskada och kompletta regler finns hos Afa Försäkring.

Ansökan om ersättning

Den anställda anmäler arbetsskadan och söker ersättning på afaforsakring.se. Du som arbetsgivare bekräftar anställningen hos afaforsakring.se. Om ett fordon är inblandat, läs mer längre ned.

Arbetsgivarens skyldighet att anmäla arbetsskadan

Arbetsgivaren ska alltid anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket genom deras gemensamma sajt anmalarbetsskada.se.

Dödsfall på grund av arbetsskada

Om en anställd avlider på grund av arbetsskada har arbetsgivaren skyldighet att anmäla dödsfallet till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket gemensamma sajt anmalarbetsskada.se.

Trygghetsförsäkring (TFA) kan lämna ersättning till efterlevande för bland annat begravningskostnader samt för förlust av underhåll till anhöriga. Efterlevande eller en företrädare ansöker om ersättning hos AFA Försäkring. Mer information och kompletta villkor vid dödsfall på grund av arbetsskada finns hos Afa Försäkring.

Vad gäller när ett fordon är inblandat?

 • Anmälan ska alltid göras till anmalarbetsskada.se
 • Olyckan ska anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat.
 • Om olyckan inträffar i tjänsten, ett så kallat arbetsolycksfall, ges i första hand ersättning från trafikförsäkringsbolaget. Ersättningen från trafikförsäkringsbolaget är ofta mer förmånlig. Därför är det viktigt att skadan anmäls dit i första hand. Om ersättningen inte beviljas av trafikförsäkringsbolaget kan ansökan istället riktas till Afa Försäkring.

TFA skyddar mot skadeståndstalan

En anställd som drabbas av arbetsskada får inte föra skadeståndstalan mot arbetsgivare som har tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) eller mot annan anställd som omfattas av TFA.

dokument

Allmän arbetsskadeförsäkring

Den som skadar sig på sin arbetsplats kan få ersättning från den allmänna arbetsskadeförsäkringen, som betalas ut av Försäkringskassan. Försäkringen omfattar alla anställda, egna företagare och uppdragstagare. Arbetsgivare har skyldighet att anmäla en arbetsskada till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Vad är en arbetsskada?

Arbetsskada kan vara en sjukdom som har uppstått på grund av arbete. Den kan också bero på olycksfall på arbetsplatsen eller på olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet. Följande räknas som en arbetsskada: 

 •       Olycksfall på arbetet
 •       Färdolycksfall
 •       Arbetssjukdom
 •       Smitta

Försäkringskassan bedömer om det är en arbetsskada.

Skyldighet att anmäla arbetsskada

En anställd som skadar sig i arbetet ska genast meddela det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren har sedan skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket genom deras gemensamma sajt anmalarbetsskada.se.

Ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen

Försäkringen kan ersätta kostnader för:

 •       sjukvård utomlands
 •       tandvård
 •       särskilda hjälpmedel (till exempel kryckor och proteser)

Det är den som blivit skadad i arbetet som kan ansöka om ersättning. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Kompensation för inkomstförlust

Om arbetsskadan orsakat en bestående nedsättning av arbetsförmågan kompenseras inkomstförlusten med livränta upp till högst 7,5 prisbasbelopp. Den anställda ska själv ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Dödsfall på grund av arbetsskada

När en anställd avlider på grund av en arbetsskada är arbetsgivaren skyldig att göra en anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket genom deras gemensamma sajt anmalarbetsskada.se. Ersättningen till efterlevande vid dödsfall på grund av arbetsskada sköts av Pensionsmyndigheten.

Vanliga frågor om arbetsskador

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.