Till innehållet

AGB - Försäkring vid arbetsbrist

Avgångsbidrag, som förkortas AGB, är en försäkring som kan ge dig ersättning om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Försäkringen gäller för dig som är arbetare på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor.

Ansök om ersättning

Du ansöker om Försäkring om avgångsbidrag (AGB) hos Afa Försäkring senast två år efter din anställning avslutades. Du kan få avgångsbidrag även om du har fått ett nytt jobb, du behöver alltså inte vara arbetslös för att ansöka om ersättningen.

Så fungerar Försäkring om avgångsbidrag (AGB)

Avgångsbidrag (AGB) kan dig en ersättning om har blivit uppsagd och orsaken är arbetsbrist.

De här villkoren ska också vara uppfyllda för att du ska ha rätt till ersättning:

  • Du har en tillsvidareanställning.
  • Du har fyllt 40 år och är yngre än 65 år.
  • Du har jobbat minst 50 månader under fem år på ett eller flera företag som har kollektivavtalade försäkringar för arbetare inom privat sektor.

Hur stor är ersättningen?

Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. Beloppets storlek beror på hur gammal du är och om du arbetat hel- eller deltid.

Hur mycket pengar du får beror på din ålder och om du arbetat hel- eller deltid. Om du jobbat heltid är det de här beloppen som gäller:

  • 40–49 år: 37 885 kronor
  • 50–59 år: 39 450 kronor – 53 535 kronor. (Ersättningen ökar med 1565 kronor för varje år mellan 50 år och 60 år).
  • 60–64 år: 55 100 kronor

Om du jobbat deltid får du en del av beloppet som står i proportion med hur mycket du jobbat. Vi tar ett exempel: Om du är 61 år och jobbar halvtid får du hälften av 55 100 kronor, alltså 27 550 kronor. 

Då gäller inte avgångsbidrag (AGB)

I de allra flesta fall omfattas du av Avgångsbidrag (AGB) om du blir av med jobbet på grund av arbetsbrist. I alla fall om du fyllt 40 år och är tillsvidareanställd. Men det finns också omständigheter som kan göra att försäkringen inte gäller. I de här situationerna får du inte ersättning:

  • Om du inom 3 månader efter uppsägningen får en ny anställning inom samma företag eller koncern och jobbar fler eller lika många timmar i veckan som under din tidigare anställning. 
  • Om du blir erbjuden ett jobb inom samma företag eller koncern men tackar nej utan godtagbara skäl. 
  • Om företaget du jobbar på blir uppköpt eller överlåtet och du har rätt att behålla din anställning men tackar nej.
  • Om du får hel sjukersättning beviljad av Försäkringskassan innan din anställning slutar. 

Om du blir återanställd men får jobba mindre

Om du blir uppsagd från en tillsvidareanställning, och inom 3 månader får en ny anställning inom samma företag eller koncern, får du vanligtvis ingen ersättning från Försäkringen om avgångsbidrag (AGB). Men om den nya anställningen innebär att du jobbar färre timmar i veckan än du gjorde under din tidigare anställning kan du ha rätt till en del av ersättningen. 

Om du sedan skulle sägas upp från den nya anställningen kan du ha rätt till ytterligare ersättning. Men kom ihåg att du som mest kan få hela beloppet för din åldersgrupp från och med att du sägs upp och fem år framåt.

Mer stöd finns att få

När du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du också ha rätt till ett omställningsstöd som är en hjälp för dig att komma vidare i arbetslivet - hitta ett nytt jobb, börja studera eller starta eget.

Denna webbplats stöder inte Internet Explorer, var god byt till en annan webbläsare.